Integrácia – nie izolácia

Číslo zmluvy: 105/2019
Názov projektu: Integrácia – nie izolácia
Dátum konania projektu: 2.9.2019
Predkladateľ: CZŠ Romualda Zaymusa

Cieľom projektu bolo: Zabezpečiť materiálne vybavenie kabinetu pre odborných a pedagogických zamestnancov. Zabezpečiť špecialno-pedagogicko-psychologicko-korekčné pomôcky na poskytovanie služieb žiakom pre skvalitnenie integrácie. Zrealizovať prednášky, workshopy (pre rodičov, pedagógov) s účelom naučiť ich zvládať ťažké životné situácie a problémy detí (svojich, resp. žiakov), ako aj potlačiť násilie v rodinách, resp. v triedach.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt nám umožnil kúpiť materiálne zabezpečenie do kabinetu, čo vytvorilo žiakom priestor na prácu vo výchovno-vzdelávacom kabinete. Projekt nám najviac umožnil nakúpiť pomôcky pre žiakov s ťažkosťami vo výchovno – vzdelávacom procese a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tým sme mohli skvalitniť poskytovanie starostlivosti týmto žiakom. Pomôcky umožňujú lepšie vykonávať terapeuticko-korekčné cvičenia a intervenciu na pôde školy. Ďalej pomôcky, hry s edukačným zámerom poskytli deťom prostredie, v ktorom sa stiera izolácia, pretože edukačné pomôcky dokážu upútať aj žiakov neintegrovaných, spájajú kolektív, ktorý spolu viac spolupracuje, tým sa budujú sociálne vzťahy a zároveň si žiaci pri procese hry posilňujú svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti. Ďalej projekt nám umožnil podporiť pedagógov na škole realizáciou workshopu. A tiež podporiť vzdelávanie žiakov na škole prednáškou o technikách učenia.

Mediálne výstupy:
Webová stránka školy – 02.10.2019 – článok na webovej stránke školy – z práce školského psychológa
Webová stránka školy – 04.11.2019 – článok na webovej stránke školy – pomôcky zakúpené vďaka grantu z
mesta Žilina
Pozvánka na odborný workshop – 10.9.2019 – plagát v zborovni a vo vestibule školy