Žilinská detská univerzita 2019

Číslo zmluvy: 90/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Žilinská detská univerzita 2019
Dátum konania projektu: 8.7.2019
Predkladateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Cieľom projektu bolo: Motivačnými prednáškami a ukážkami vzbudiť záujem detí o štúdium prírodných a
technických vied,
– naučiť deti vedecky prezentovať svoje názory a vedomosti,
– pripraviť pôdu pre zmenu vzťahu a zvýšeniu záujmu študentov stredných škôl k vede, technike, výskumu a
následne aj zvýšenie záujmu o štúdium na technických univerzitách s možnosťou orientovať svoju kariéru do oblasti výskumu,
– formou hry, otázok, odpovedí, názorných praktických ukážok priblížiť žiakom základných škôl výsledky vedy a techniky, zbaviť deti neprimeraného rešpektu pred prírodnými a technickými vedami, najmä matematikou, prírodovedou, prípadne neskôr fyzikou (v zmysle Komenského „Schola ludus – škola hrou“),
– prostredníctvom mladej generácie pozitívne ovplyvniť názor ich rodičov a širšej verejnosti na význam výskumu pre rozvoj spoločnosti,
– rozvíjať spoluprácu základného a vysokého školstva pri hľadaní a formovaní talentovaných detí s vyhliadkou budúceho štúdia na technickej VŠ a uplatnením sa v technickej praxi.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Letná aktivita Žilinská detská univerzita (ŽDU) 2019 sa v tomto roku uskutočnila od 8.7. a trvala do 12.7., kedy úspešne ako „bakalárikovia“ alebo „inžinierikovia“ promovalo 152 detí (92 bakalárikov a 60 inžinierikov).
Týždňový program detí na ŽDU v čase od 8.00 do 16.00 hod. vypĺňali v doobedňajšom čase prednášky (celkovo 18 prednášok pre „bakalárikov“ a 14 pre „inžinierikov“), po obede deti absolvovali cvičenia v laboratóriách UNIZA (9 cvičení pre „bakalárikov“ a 8 pre „inžinierikov“), „bakalárikovia“ navštívili radnicu mesta Žilina a „inžinierikovia“ letisko v Dolnom Hričove.
Celkovo bolo pre sedem skupín detí (4 skupiny „bakalárikov“ a 3 „inžinierikov“) odučených 101 hodín prednášok (59 hodín prednášok pre bakalárikov, 42 pre inžinierikov) a 48 hodín cvičení (28 hodín cvičení pre bakalárikov, 19 pre inžinierikov, 1 hodina diplomového seminára), 3 hodiny trvali obhajoby diplomových prác inžinierikov, dohromady 152 hodín. Na ŽDU 2018 spolupracovalo v rámci prednášok a cvičení 49 pedagógov, 11 doktorandov, 3 študenti VŠ a pripravovalo ju 8 administratívno-technických pracovníkov, deti sprevádzalo 14 študentov. Mnohé z detí sa už tešia na pokračovanie ŽDU v ďalších rokoch.
Multimediálny súbor zo ŽDU 2019 ponúka zostrih z najzaujímavejších momentov, slávnostné otvorenie, ukážky z prednášok a cvičení, návšteva, slávnostné promócie a je k dispozícii na adrese: www.bit.ly/ZDU2019.

Mediálne výstupy:
ŽDU 2019 – www.bit.ly/ZDU2019 – september 2019 – videoprojekcia zo ŽDU 2019
RTVS – ŽDU 2019 – reportáž – 9.7.2019 – reportáž v RTVS