Fest Anča 2016

Organizátori považujú ciele 9. ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2016 za naplnené, jeho realizácia prebiehala plynulo a bezproblémovo. Ambíciu každým rokom rozvíjať festival v rámci finančných možností, podporovať jeho rast, vplyv a význam hodnotíme ako úspešnú. Festival druhým rokom využíva výraznejšie viac-zdrojové financovanie z AVF, FPU, Mesto Žilina, Nadácia Kia a CEI.

Už deviaty rok sa realizovali aktivity, ktoré prinášajú komplexný prehľad o dianí v animácii na svetovej ako aj na domácej pôde pre slovenské a medzinárodné publikum, a predstavujú verejnosti množstvo významných hostí a rôznych profesií spojených s audiovizuálnym priemyslom a animovanou tvorbou. Fest Anči sa opakovane podarilo zaplniť informačnú medzeru v rámci slovenského audiovizuálneho priestoru a festivalov.

S narastajúcim počtom filmov prihlásených do súťaže (1241 zo 74 krajín) festival zaznamenal nárast kvality prihlásených filmov pri približne rovnakom počte celkových snímok premietnutých na festivale oproti minulému roku (vyše 500). Fest Anča 2016 sa snažila dobu trvania festivalu (5 dní) zužitkovať čo najlepšie a v krátkom čase ponúkla nesmierne rozsiahly a rozmanitý program zameraný na veľké množstvo rôznych cieľových skupín od filmových profesionálov cez tvorcov digitálnych hier, filmových divákov až po detské publikum. Opäť stúpala aj návštevnosť, 9. ročník zaznamenal rekordný počet 7101 divákov.

Tretí ročník industry programu zameraný výhradne na animovanú tvorbu si obsahovo aj kvalitatívne udržal kvalitu z minulého ročníka. Fest Anča taktiež ako jediná na Slovensku už tretím rokom usporiadala podujatie zamerané na vzdelávanie a odovzdávanie skúseností v oblasti videohernej tvorby – Game Days. Aktivity v oblasti slovenského animovaného filmu boli podporené aj súťažou slovenských filmov Anča Slovak Award a distribučnou cenou pre slovenský film Anča D Award (kino a TV).

Žofia Bosáková

13576702_10153895872233425_6527507197688687537_o 13582130_10153895887768425_5278219673997470794_o 13517489_10153895888463425_6397946828439130194_o 13528153_10153895855603425_6980947650420623848_o 13567351_10153900066188425_8401303569419349982_n