KICKO klub bez bariér

KICKO klub vznikol v roku 2014 ako reakcia na potreby miestnej komunity a to v oblasti mimoškolského vzdelávania a dennej starostlivosti o deti. Hneď po otvorení klubu si nás našli rodiny s deťmi so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Preto sa našou ambíciou stala integrácia detí s hendikepom do zdravého kolektívu a pomoc týmto rodinám /komunite.

Momentálne máme v kolektíve deti s telesným hendikepom, vývinovou disfáziou, oneskoreným vývinom ci zrakovým hendikepom.

Vďaka dotácii, sme mohli čiastočne vyriešiť problém, s nevyhovujúcimi exteriérovými priestormi, ktoré nevyhovovali potrebám všetkých detí, takže teraz sa už môžu na dvore pohybovať aj deti s telesným hendikepom aj s pomocou odrážadiel alebo iných pomôcok.

Zrealizované aktivity projektu:

  • Výstavba bezbariérovej terasy, vďaka ktorej majú deti s hendikepom prístup do outdoorovej triedy a na ihrisko.

Výstavbu bezbariérovej terasy sme realizovali na dobrovoľníckej báze a do celého projektu sa zapojili rodičia detí a dobrovoľníci z komunity, čím sa značne posilnili vzťahy v rámci komunity.

Priestory klubu sú označené logom „Mesto Žilina Finančná podpora“ a informáciu o finančnej podpore  sme spomínali na všetkých aktivitách, na ktorých sa zúčastňovali rodičia detí a zverejnili sme ju aj na našich webových stránkach:

http://ozstopy.wix.com/kicko

 

V Žiline 14.11.2016

 

Eva Myjavcová

predsedníčka združenia

img_20161026_111912 img_20161026_111933 img_20161026_112051 img_20161026_111736 img_20161026_111749 img_20161026_111758