Daniela Krajčová – Krehké vzťahy

KREHKÉ VZŤAHY DANIELY KRAJČOVEJ

Tlačová správa k vydaniu a prezentácii novej knižnej publikácie.

V priestoroch BULVAAR RESTAURANT v Dome odborov v Žiline sa 18.05.2016 oficiálne uviedla do života knižná publikácia žilinského vydavateľstva

Výtvarná agentúra A1, ktorá nesie názov

KREHKÉ VZŤAHY DANIELY KRAJČOVEJ

Kniha je výsledkom spolupráce viacerých osôb:

Obrazovú časť poskytla Daniela Krajčová (väčšinu fotografických reprodukcíí diel vytvoril Ľudovít Kupkovič).

Texty napísali – Milan Mazúr hlavný text, ďalšie texty Katarína Rusnáková, Dana Doricová, Darina Arce a Jaroslav Horečný.

Koncepciu, zostavenie, redakciu a grafiku publikácie vytvoril Jaroslav Horečný,

Sadzbu a predtlačovú prípravu spracoval Jaromír Moškoř. Kniha sa tlačila v tlačiarni Patria Prievidza. „Krstnou mamou“ publikácie je známa slovenská kurátorka a výtvarná teoretička Katarína Rusnáková.

Kniha je ďalšou publikáciou edície VÝTVARNÉ UMENIE SEVERNÉHO SLOVENSKA žilinského vydavateľstva Výtvarná agentúra A1.

V sérii publikácií VÝTVARNÉ UMENIE SEVERNÉHO SLOVENSKA chce vydava-

teľstvo Výtvarná agentúra A1 upozorniť na tvorbu domácich umelcov a na kultúrny odkaz výtvarného umenia v tomto regióne Slovenska.  V časoch preferencie komerčných tém je to hľadanie cesty pre informovanie o umeleckých dielach sloven-ských autorov, cesty k uchovaniu informácie o ich činnosti a tvorbe.

Zachovanie a prezentovanie kultúrnej jedinečnosti, bohatosti a tradície, ktorá nás odlišuje od iných národov a kultúr, je najlepším vkladom do európskej aj svetovej kultúrnej pokladnice.

 Výtvarníčka, akdemická maliarka Daniela Krajčová je vo svojej tvorbe veľmi spontánna a slobodná, majstrovsky ovláda remeslo, je diela však zostávajú pre diváka zrozumiteľné a dýchajú prirodzenosťou. Nepodlieha módnym trendom, necháva priestor svojej umeleckej fantázii, hravosti, experimentuje. Jej tvorba je však rozpoznateľná, nielen po formálnej stránke – typická zauzlená čiara a košaté kompozície, ale ja po obsahovej stránke, kde sa zaoberá predovšetkým medziľudskými vzťahmi. Intimita, napätie, zmyselnosť, nadhľad až irónia a úprimnosť sprevádzajú a vytvárajú atmosféru diel autorky.

Kniha obsahuje mnoho reprodukcií diel, veríme, že sa Vám bude páčiť.

 Koncepcia a realizácia projektu: Výtvarná agentúra A1, Žilina.

Kontakty:www.va1.sk; e-mail: va1@va1.sk, tel.:+421 41 562 3035, +421 41 562 0088

Výtvarná agentúra A1, Jaroslav Horečný 0905 622 497.

Publikáciu možno objednať na adrese:

– Výtvarná agentúra A1, Predmestská 90, 010 01 Žilina, E-mail: va1@va1.sk,

– Považská galéria v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 Žilina, E-mail: pgu@post.sk

vzťahy Dokumenty tiež na internete:

https://www.facebook.com/V%C3%BDtvarn%C3%A9-umenie-severn%C3%A9ho-Slovenska-507553285954482/?ref=hl