Alex Mlynárčik – Antarktída, výtvarná fotografia a fotografika

v prílohe zasielame materiály podľa bodu 5.4. Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie k č. 84/2016-OKŠCRMR/2016, Alex Mlynárčík-Antarktída.

Dokumenty tiež na internete:

https://www.facebook.com/Gal%C3%A9ria-F-264485010348742/?ref=hl

Mlynárčik Žilina