Budovanie kľúčových znalostí u žiakov

hodnotiaca správa

aobrázo 2 obrázok 1 obrázok 3 obrázok 4 obrázok 5 obrázok 6

https://www.mojandroid.sk/programovanie-pre-android-zs-karpatska-zilina/

http://komercnespravy.pravda.sk/technologie/clanok/373308-prve-vysledky-vyuky-programovania-pre-android-zakladnej-skole/

http://komercnespravy.pravda.sk/technologie/clanok/376440-minister-skolstva-podporil-navstevou-programovanie-pre-android/

http://komercnespravy.pravda.sk/technologie/clanok/344515-programovanie-smartphonov-mieri-do-skol/