2. ročník Žilinský mestský polmaratón a desiatka

Veľmi náročná príprava druhého ročníka sa vyplatila. Príprava a postupné kroky nevyhnutné pre zabezpečenie celého preteku ako návrh trate, dopravný projekt, povolenia od mestskej aj dopravnej polície a kooperácia s nimi sa vyplatila a nebola podcenená.

Spolupráca s mestom a mestským úradom bola opäť na vysokej úrovni, materiálna ale aj finančná podpora vďaka grantu výrazne preteku pomohli.

Partnerská pomoc, či už nápojov jedla a občerstvenia pre pretekárov bola na velmi vysokej úrovni   dokázali sme na štart pritiahnuť takmer 300 dospelých bežcov a asi 50 detí.

Pre deti bolo štartovné zdarma a bežali od 60 až do 300 m. Podľa veku a kategórie do ktorej patrili… Detský pretek zaštítilo CVČ žirafa.

Dospelí mali štartovné od 9€ v štartovnom bolo: zmeranie času zvolenej trasy či už 10km alebo 21km, pitný režim, plnohodnoté jedlo po preteku, tombolový lístok a vstupenka na afterparty a pretekársky balíček.

Nutne treba poukázať na veľmi zlé počasie, keď počas celého pretekového dňa spadlo asi 20mm zrážok. Napriek tejto skutočnosti a prakticky  nepretržitému dažďu bola účasť velmi zaujímavá a divácky dokonca vyššia ako na prvom ročníku.

Bez dobrovoľníckej eufórie a a pomoci by tento pretek ani náhodou nemohol byť uskutočnený, veľmi si vážime pomoc asi 60 ľudí, ktorí obetovali svoj čas a sily. Prišli nám pomôcť či už na stavbu trate, jej stráženie a značenie, občerstvovacie stanice a ich obsluhu, rozdávanie medajlí aj výdaj občerstvenia, prezentácia pretekárov aj upratanie celého areálu. Skupina červeného kríža REDCROSS Žilina zase zabezpečila zdravotný dozor pre všetkých zúčastnených, ale našťastie nebolo nutné zasahovať.

Sme pevne rozhodnutí organizovať aj tretí a následne ďalšie ročníky nášho spoločného Žilinského mestského polmaratónu a veríme, že vždy budeme môcť spojit pretek s mestom Žilina a jeho výbornou športovou atmosférou.

Veľmi ďakujeme za podporu pri 2. ročníku a tešíme sa na ďalšie pokračovania

Tomáš Čelko riaditeľ preteku

A celý team HK Salora  a organizátori Žilinského mestského polmaratónu