„Rodinný Boyard“ – športovo zábavné popoludnie pre rodiny

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre zdravý rozvoj jednotlivcov, ale aj rodín. Rozvoj súťaživosti, telesnej a vedomostnej zdatnosti. Vytvoriť čas a priestor vyhradený pre rodinu. Podujatie sa uskutočnilo v Lesoparku Chrasť, 18.09.2016, v čase od 10,00 hod. – 14,30 hod. Ceny pre víťazov a odmeny boli zabezpečené prostredníctvom účelovej dotácie a finančného grantu poskytnutej mestom Žilina. Informačné plagáty o podujatí boli rozposlané elektronicky, ale aj osobne na ZŠ a MŠ v rámci Žiliny. Personálne zabezpečenie: zamestnanci cvč a dobrovoľníci. Zúčastnených bolo vyše 100 rodičov s deťmi. Pre všetkých boli pripravené odmeny. Deťom boli odovzdané vecné ceny, napr. cukrová vata, odznaky s logom cvč a názvom akcie, účastnícke listy, prívesky, písacie potreby a iné.

Všetkým zúčastneným bola počas vystúpenia zabezpečená dobrá nálada a veľa sprievodných aktivít.

Plagat 2 rocnik upr2

Fotky Boyard