Zvyšovanie kvality života seniorov a medzigeneračná spolupráca

Projektom Zvyšovanie kvality života seniorov a medzigeneračná spolupráca podaným Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina – Bytčica sme si na seba zobrali veľký objem dobrovoľníckej práce. Aj napriek problémom sme projekt spolufinancovaný mestom Žilina, úspešne dokončili vďaka obetavosti našich dobrovoľníkov.
Od 30.4.2015 dobrovoľníci revitalizovali trávnate plochy pokryté machom, ktoré dlhé roky neboli ošetrované. Zeminu sme získali sponzorsky. Priestory sú v majetku mesta. Po získaní financií od 11.6.2015 sme v rámci dobrovoľníctva natierali plot, hojdačky, preliezky a paletový nábytok pred pamätnou izbou v Bytčici. Príprava trávnatej plochy na výsadbu kvetinových záhonov bola niekedy nad naše sily. Bolo potrebné pracovať v kratších časových úsekoch a podávať malé občerstvenia. Neprialo nám počasie. Leto bolo mimoriadne teplé a vysadené kvety bolo potrebné denne zalievať. Zvládli sme to. Kvety sa prijali a rastú k spokojnosti všetkých.
Pre nižší objem finančných prostriedkov sme organizovali medzigeneračnú brigádu zberu šišiek /na prikrytie fólie pod kvetmi/ v prímestskom lese Brezová a Dubnovica s odmenou opekaním špekačiek vo vymedzenom priestore. Akcia bola úspešná /šišky sú zaujímavé pod kvetmi/ aj príjemná /deti aj ich rodičia spoznali ďalších priateľov/. Účasť bola trojgeneračná. Najväčšie problémy nám robilo nadkrytie v oddychovom priestore pred pamätnou izbou. Nadkrytie priesvitnými polykarbonátovým doskami na drevenej konštrukcii nás zdržalo pre vysoké ceny na trhu. Aj tento problém bol vyriešený odsúhlasením navýšenia povinnej 30% spoluúčastí na projekte. Spoločné zhodnotenie sme spestrili športovými hrami v oddychovom priestore s guľášovým pohostením. (viď odkaz 2) Členovia ZO JDS Žilina/Bytčica na spoločnom zhodnotení projektu dňa 29.9.2015 schválili po vysvetlení problému s cenovými reláciami na trhu potrebnú sumu na dokončenie začatej práce a prispeli chýbajúcou sumou.
Takýto prístup členov si zaslúži veľké poďakovanie nakoľko neľutovali svoj čas, ktorý darovali na úspešné zvládnutie projektu, ale prispeli aj financiami, ktoré mohli použiť výlučne pre seba.
Akcie boli zdokumentované fotograficky a dobrovoľníci budú “odmenení” na slávnostnej členskej schôdzi – Poďakovaním s fotografiami o ich účastí na projekte.
Náš finančný vklad nad rámec projektu bol navýšený cca o 67 % s pochopením členov ZO JDS Bytčica, aby sa neznehodnotila doteraz vynaložená práca. Projekt bol úspešne dokončený dňa 26.10.2015.
Spoločne bolo na projekte dobrovoľnícky odpracovaných 770 hodín.
Úprimne ďakujeme za finančnú podporu mestu Žilina, bez ktorej by sme takýto projekt na zvyšovanie kvality života seniorov a medzigeneračnej spolupráce nemohli uskutočniť.
1) Informácia o projekte bola zverejnená na webovej stránke:
http://jds-zilina.webnode.sk/news/zvysovanie-kvality-zivota-seniorov-a-medzigeneracna-spolupraca/
2) Spoločné zhodnotenie projektu:
https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/SportoveHrySeniorov2992015VDCBytcica
3) Fotodokumentácia zverejnená na webovej stránke:
https://picasaweb.google.com/108659012672557452094/ZvysovanieKvalityZivotaSeniorovAMedzigeneracnaSpolupraca?feat=embedwebsite

V Žiline 2.11.2015                                              Mária Žideková, v. r.
predsedníčka ZO JDS Žilina/Bytčica

Fotky: Projekt Zvyšovanie kvality života seniorov a foto