Zoltán Kéry (monografia) k 85. výročiu narodenia

Číslo zmluvy 48/2022
Názov projektu Zoltán Kéry (monografia) k 85. výročiu narodenia
Dátum konania projektu od 9.6.2022
Dátum konania projektu do 24.10.2022
Predkladateľ NOBIS PROSPERE

Cieľom projektu bolo:
Grafické práce a spracovanie fotografií – príprava podkladov do publikácie (skenovanie, retuš, úprava veľkosti fotografií, textové podklady do knihy, …).

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Pridelené finančné prostriedky boli vynaložené na prípravné grafické práce slúžiace ako podklad pre publikáciu (240 grafických podkladov – väčšinou fotografie umeleckých diel autora Zoltána Kéryho) a textov do knuhy.

Galéria

foto1

foto2

foto3

foto4

foto5