Žilinský mačací kastračný program

V období od 01.03.2018 do 01.11.2018 vykonávalo občianske združenie Tul/k/áčik, za finančnej pomoci mesta Žilina Žilinský mačací kastračný program. Behom trvania programu / OZ Tul/k/áčik kastruje mačičky už dlhodobo/ sa podarilo vykastrovať 76 jedincov (mačiek i kocúrov, pričom počer mačičiek výrazne prevažoval) a viac ako 30 mačiatok z ulíc Žiliny,  skončilo v starostlivosti dobrovoľníkov z Tul/k/áčika. Časť z mačiatok už má nové domovy, niektoré na ne ešte čakajú, všetky sú však umiestňované do rodín s podmienkou kastrácie vo vhodnom veku, aby sa zabránilo ďalšiemu nechcenému množeniu. Väčšia časť dospelých jedincov, bola po kastrácii a testovaní na infekčné choroby, vypustená do pôvodného prostredia. Pri kastrácií im bol zároveň urobený i zástrih v uchu, aby sa i do budúcna dalo rozpoznať, že sa jedná už o kastrovaného jedinca a nie je už potrebný jeho odchyt. Niekoľko dospelých mačičiek ostalo v starostlivosti občianského združenia, kedže ich vypustie nebolo z nejakého dôvodu možné /mačky s malými mačiatkami, choré alebo zranené jedince/.

Príležitostné kastrácie, čiže kastrácie mačičiek počas celého obdobia kastračného programu boli realizované u MVDr. Dana Staníková. Hromadná kastračná akcia, ktorá trvala od 29. – 31.05.2018 bola realizovaná na Veterinárnej klinike Žilina. Mačky boli odchytávané priamo v rámci/centre Žiliny, dôraz sa kládol hlavne na výrazne premnoženú populáciu v areály žilinskej nemocnice, ale i prímestkých častiach.

Veríme, že týmto programom sa podarilo výrazne obmedziť nechcené množenie pouličných mačiek a prispelo sa zároveň i ozdraveniu populácie pouližných mačiek.

V programe by sme radi pokračovali i nasledujúce roky a zároveň sa budeme snažiť i naďalej šíriť osvetu o potrebe kastrácii mačiek.