Žilinský Kumšt IV

Číslo zmluvy 77/2021
Názov projektu Žilinský Kumšt IV
Dátum konania projektu 24.7.2021
Predkladateľ Cech Terra de Selinan

Cieľom projektu bolo:
– Usporiadať turnaj.
– Zviditeľniť a spopularizovať šerm ako šport,
– Zviditeľniť mesto Žilina a organizáciu Cech Terra de Selinan.
– Upútať a pritiahnuť ľudí ku športu, zväčšiť našu členskú základňu (ideálne k šermu)
– Zlepšenie pohybových zručností mládeže.
– Ponúknuť alternatívu klasickým mainstreamovým športom
– Medializácia cez partnerov

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Turnaj sa podarilo zorganizovať napriek náročným podminekam, meniacim sa opatreniam každý týždeň a panikáriacim súťažiacim ktorí sa chceli dostať na SR. Najnáročnejší turnaj za posledné 4 ročníky z pohľadu organizácie. Financie sme míňali podľa plánovaného rozpočtu na opatrenia covid, zabezpečenie digitalizácie turnaja a cien pre víťazov. Dostali sme veľmi dobré ohlasy od súťažiacich výstupom je aj veľmi kvalitná
reportáž z TV RAJ. https://www.facebook.com/televiziaraj/posts/4178492505521947

Mediálne výstupy

TV Raj – 07/2021 – reportáž https://www.facebook.com/televiziaraj/posts/4178492505521947
Facebook – 07/2021 – článok na FB https://www.facebook.com/sermselinan/posts/974364749790934

Galéria