Zážitková Prvá Pomoc

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina od Júna 2017 do Novembra  2017 organizoval projekt podporený Mestom Žilina pod názvom Zážitková Prvá Pomoc. V projekte bolo zapojených 15 členov Slovenského Červeného kríža,  ktorí boli vyškolení v trénovaní prvej pomoci a nadobudli lektorské zručnosti zo zážitkovej pedagogiky a z neformálneho vzdelávania. Od júna „červenokrižiaci“ tvorili a testovali návrhy kartičiek prvej pomoci pre verejnosť, ktoré je možné využiť pri ukážkach prvej pomoci, na školách, či pri výučbe prvej pomoci v kurzoch či pre vodičov do automobilov. V projekte boli vyškolené 3 základné školy v poskytovaní prvej pomoci zážitkovou formou a zorganizované jedny ukážky prvej pomoci pre verejnosť , ktorých sa zúčastnilo viac ako 120 ľudi z radu verejnosti.

Projekt prispel k zvýšeniu informovanosti ľudí v oblasti prvej pomoci a záchrany ľudského života nielen na základných školách počas vyučovania ale aj mimo školy v obchodnom centre, priamo blízko ľuďom. V dnešnej uponáhľanej dobe často ľudia nemajú čas absolvovať kurz prvej pomoci, preto sa Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina snažil formou ukážok prvej pomoci v obchodnom centre upútať pozornosť ľudí a dať im možnosť si vyskúšať nácvik resuscitácie človeka na modeli, nácvik pomoci dusiacemu sa dieťaťu či zástavu veľkého vonkajšieho krvácania.

Finančná podpora od Mesta Žilina bola použitá na nákup zdravotníckeho materiálu, ruksakov prvej pomoci, roll-upu s postupmi prvej pomoci, uniformy Slovenského Červeného kríža a tlač kartičiek s postupmi prvej pomoci pre verejnosť.

 

Peter Martinek, v.r.
predseda
Slovenského Červeného kríža,
Územného Spolku Žilina