Vydanie monografie Vlado Bača MÔJ PRÍBEH FOTOGRAFIE k 70. narodeninám významného slovenského fotografa žijúceho a tvoriaceho v meste Žilina

Zámerom vydania obrazovej publikácie – monografie Vlado Bača: Môj príbeh fotografie bolo zhodnotiť autorovu umeleckú tvorbu  za obdobie takmer 50 rokov jeho tvorivej činnosti – výberom toho najlepšieho z jeho voľnej tvorby.

Pôvodne monografia mala mať rozsah 96 – 120 strán, avšak počas prípravy realizácie sa tento rozsah rozšíril až na 216 tlačených strán, nakoľko jeho tvorba je veľmi rozsiahla. Koncepcia monografie je riešená podľa  jeho osobných tvorivých projektov, kterými sa zaoberal počas uplynulých rokov, napr. Obrázky spod Rozsutca, Park 1977/ 2017,

Intímny denník, Intímne krajiny, Paríž – mon amour, a ďalšie. Fotografie  sú poprekladané textami – recenziami teoretikov umenia ale aj príbehmi autora k niektorým fotografiám. Celá realizácia  vydania tejto monografie bola časovo náročná a trvala od mája  až do konca októbra 2018. Verím, že táto monografia bude trvalým dokumentom tvorby fotografa Vlada Baču.

Vyhotovila Zdenka Bačová-Photoart Studio