Tomáš Rafa: Nový nacionalizmus v srdci Európy – výstava a vydanie katalógu

Tomáš Rafa: Nový nacionalizmus v srdci Európy – výstava a vydanie katalógu

Číslo zmluvy o poskytnutie grantovej dotácie: 56/2015

Výstava s názvom Nový nacionalizmus v srdci Európy bola v Považskej galérii umenia slávnostne otvorená dňa 6. augusta 2015 o 17.00 hodine. Výstavu zahájil riaditeľ galérie Mgr. Milan Mazúr, kurátorka výstavy Mgr. Mira Sikorová – Putišová a samotný autor. Výstava bola nainštalovaná v celých výstavných priestoroch galérie na prvom poschodí, kde bola verejnosti sprístupnená až do 9. septembra 2015. Výstava pozostávala z veľkoformátových fotografií nainštalovaných v rámoch, ktoré predstavovali viaceré autorove cykly. Vizuálnym akcentom výstavy boli veľkoformátové tlače nainštalované na mobilných stenách rozmiestnených vo výstavných priestorov. Ďalšiu časť výstavy tvoril výber z autorových filmov a videí, ktoré boli prezentované formou veľkých videoprojekcií ako aj menších prezentácií v televízoroch.

Náplňou projektu bolo realizovať v Považskej galérii umenia v Žiline samostatnú výstavu mladého vizuálneho umelca Tomáša Rafu. Zámerom tejto výstavy bolo verejnosti komplexnou formu predstaviť jeho tvorbu v čiastočne retrospektívnom pohľade zostavenom kurátorkou Mirou Sikorovou – Putišovou, teda jeho projekty z viacerých posledných rokov. Pôvodným zámerom projektu bolo aj realizovanie tlačeného materiálu – katalógu k výstave. Tento zámer sa podarilo naplniť čiastočne, vzhľadom na nižšiu výšku predpokladanej finančnej podpory a po dohode kurátorky s autorom sa pristúpilo k variante vypustenia výroby tlačeného katalógu v prospech zachovania kvality a koncepcie výstavy a kvalitatívneho obohatenia jej rozsahu. Inštalácia výstavy v Považskej galérii umenia, pozostávajúca prevažne z veľkoformátových tlačí aplikovaných priamo na steny galérie a výroby veľkoformátových fotografií, si totiž vyžadovala výrobu všetkých prezentovaných diel okrem videoprojekcií.

Po ukončení výstavy v Považskej galérii umenia následne prebiehala jej deinštalácia, ktorá okrem balenia a prevozu diel pozostávala z úpravy a opravy priestorov, odstraňovania tlačí a uvedenia stien a omietok do pôvodného stavu. Zároveň prebiehalo vyhodnocovanie projektu, kompletizovanie obrazovej a textovej dokumentácie.

Ďalšou súčasťou výstavy v Považskej galérii umenia bola aj autorova prezentácia v Galérii Plusmínusnula, ktorá tu prebiehala v termíne 20. 8. – 18. 9. 2015. V týchto výstavných priestoroch bol zas prezentovaný autorov najnovší umelecký projekt.

Mgr. Milan Mazúr

riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline

rafa03 rafa07 rafa10 rafa13 rafa20 rafa21 rafa22 rafa23 rafa24