Terapia knihou a umením

Krajská knižnica v Žiline vďaka podpore z Grantového systému mesta Žilina v sociálnej a zdravotnej oblasti v hodnote 700 eúr mohla realizovať projekt s názvom Terapia knihou a umením, ktorý sme zahájili ešte pred podpisom zmluvy a bude pokračovať až do konca roka 2018. Obsahom projektu bolo celé spektrum tvorivých dielní pre seniorov a deti i vzdelávacie podujatia s tematikou tradičnej kultúry,  zdravého životného štýlu. Cieľom projektu bola najmä podpora komunitného života, skvalitnenie voľnočasových aktivít, rozvoj zručností a tvorivosti seniorov a detí zároveň. Ako knižnici nám tiež veľmi záleží i na vytváraní pozitívneho vzťahu ku knihe, na podpore regionálneho a kultúrneho povedomia, či zachovávaní tradičných kultúrnych hodnôt.

Vďaka podpore Mesta Žilina v sociálnej oblasti môžeme už po niekoľko rokov realizovať naše osvedčené, tradičné podujatia pre seniorov a znevýhodnených – knižnica udržateľne ponúka tréningy pamäti, ktoré prispievajú k zachovaniu kognitívnych schopností skôr narodených. Tohtoročný cyklus sa realizoval ešte pred podpísaním zmluvy roku 2018 s certifikovanými lektorkami: Zuzanou Mjartanovou, Ladou Rybárikovou, Jankou Zurovacovou a Zuzanou Mrekajovou. Logické, vedomostné a tvorivé hry, ale i antistress omaľovánky, ktoré boli zakúpené v rámci tohto projektu, slúžia rovnako na aktivizáciu schopností, najmä logiky a pamäti. Využívajú sa najmä na realizáciu podujatí a klub hier v knižnici, ale i k zapožičaniu domov (hravá obrázková angličtina pre deti, hravé písmená, spoločenské vedomostné hry – mestá, vesmír, príroda, cesta okolo sveta, slovenské rozprávky a spievanky v kocke).

Už tradične lektor Marek Homola poskytuje počítačové kurzy pre seniorov a znevýhodnených. Zďaleka to už nie sú len kurzy počítačovej zručnosti, kedy sa účastníci učili základom práce s počítačom. Seniori sa rýchlo napredujú a zaujímajú sa o prácu s obrázkami, najnovšie i so mobilom či prezentačným programom.

Pravidelné tvorivé dielne spojené s biblioterapeutickým čítaním kníh sa v knižnici konali vždy vo štvrtok. Účastníci si mohli vytvárať pohľadnice, papierové ozdoby, učili sa základom práce s drôtom, hlinou a plsťou. Vyrábali jednoduché keramické výrobky a drôtené vzory ako  srdiečka, zvončeky, kvety. Obrovskému záujmu sa tešili i tvorivé dielne korálikovania – výroby 3D zvieratiek a ďalších vzorov z korálikov. Programom tvorivých dielní boli konkrétne: záložky do knihy (máj),  ScrapBooking – Scrap škatuľka a iné (jún), Quiling na hrebienku (júl), Šitie z Twin korálikov – Hviezdička (august), Jesenná výzdoba z papiera (september), Adventný veniec z prírodných materiálov (november), Výroba vlastnoručne robených pohľadníc s papierových výsekov, dotvorených rôznymi technikami (december). Aktivita okrem sociálneho aspektu pozitívne vplýva na rozvoj tvorivosti a jemnej motoriky, ktorú seniori potrebujú v každodennom živote ako prostriedok k eliminácii odkázanosti.

Krajská knižnica v Žiline počas trvania grantu priniesla pre občanov množstvo prednášok o zdravom životnom štýle ale i včelárstve či tradičnom umení. Prednášatelia realizovali podujatia bez nároku na honorár.

Okrem množstva logických hier a omaľovánok vďaka podpore Mesta Žilina pribudli do fondu knižnice hodnotné knihy, najmä zjednodušené príbehy pre malé alebo znevýhodnené deti, názorné knihy,  interaktívne hry, minipédie, knihy pre tvorivé dielne, interaktívne knihy pre deti, knihy z problematiky zdravovedy, zdravého životného štýlu ale i tréningu pamäti ako cesty predchádzania Alzheimerovej choroby, ľudového umenia, psychológie, sociológie, zdravovedy.

Vďaka podpore Mesta Žiliny sme mohli zakúpiť materiál pre realizáciu tvorivých dielní pre deti a seniorov, ktoré realizujeme na týždennej báze počas celého roka.