STREETBALL PROTI RAKOVINE 2017

Streetball proti rakovine 2017 bol sériou streetballových turnajov, ktoré spojila myšlienka podpory boja proti rakovine a rozvoja streetballu v Žilinskom regióne. Jednotlivé turnaje série sa uskutočnili v Žiline (03.06.2017, 08.07.2017), Kysuckom novom meste (01.07.2017) a Čadci (17.06.2017).

Zúčastnené tímy súťažili v šiestich kategóriách súťaže družstiev (muži – open, muži – rekre, ženy, mix, chlapci, dievčatá). SPR2017 prispel k protirakovinovej osvete a finančnej podpore onkologických ambulancií FNsP v Žiline.

Vďaka finančnej podpore poskytnutej dotáciou sa podarilo splniť všetky stanovené ciele. Streetballových turnajov sa zúčastnilo takmer sa zúčastnilo 56 družstiev zo Slovenska, Českej republiky a dokonca z Ukrajiny (úvodný turnaj série, ktorý sa konal v Žiline dňa 03.06.2017 sa opäť stal najväčším na Slovensku podľa počtu súťažiacich tímov).

Súčasťou každého turnaja bol informačný stánok žilinskej pobočky Ligy proti rakovine, v ktorom sa nachádzali informačné materiály zaoberajúce sa problematikou rakoviny. Zástupcovi Ligy proti rakovine bol na finálovom turnaji, ktorý sa konal v Žiline dňa 08.07.2017, odovzdaný výťažok vo výške 550 € (https://www.sbpr.sk/Galeria/2017/InHelp-FINAL-FOUR-2017/obr-133.html#galeria-obal) určený na podporu onkologických ambulancií FNsP v Žiline.

Realizácia projektu prispela k pokračovaniu tradície streetballových turnajov pod názvom STREETBALL PROTI RAKOVINE.

prehľad partnerov nájdete na našom webe – Mesto Žilina bolo uvedené medzi hlavnými partnermi projektu

https://www.sbpr.sk/Partneri/

 

fotogalérie z projektu sú k dispozícii tu:

–          STREETBALL PROTI RAKOVINE, 03.06.2017, Žilina:

https://www.sbpr.sk/Galeria/2017/Streetball-proti-rakovine-2017/

https://www.facebook.com/pg/Streetball-proti-rakovine-320865744680108/photos/?tab=album&album_id=1057599701006705

https://www.facebook.com/pg/Streetball-proti-rakovine-320865744680108/photos/?tab=album&album_id=1056615064438502

výsledky: https://www.sbpr.sk/Turnaje/Zilina/Vysledky/ 

–          InHelp FINAL FOUR 2017, 08.07.2017, Žilina:

https://www.sbpr.sk/Galeria/2017/InHelp-FINAL-FOUR-2017/

https://www.facebook.com/pg/Streetball-proti-rakovine-320865744680108/photos/?tab=album&album_id=1086207254812616

výsledky: https://www.sbpr.sk/Turnaje/InHelp-FINAL-FOUR/Vysledky/

 

S pozdravom

JUDr. Roman Jantošík