Stratená Žilina 2

Číslo zmluvy: 14/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Stratená Žilina 2
Dátum konania projektu: 30.10.2019
Predkladateľ: ALL MEDIA s.r.o.

Cieľom projektu bolo: Zachovanie historických súvislosti pre ďalšie generácie.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Kniha Stratená Žilina 2 je úspešný
projekt, pretože sme zaznamenali veľmi pozitívny ohlas z radov Žilinčanov a odbornej verejnosti. Kniha získala
ocenenie Zlatá pečať v kategórii Kniha roka 2019.

Mediálne výstupy:
Mesto Žilina – 05/06 2019 – Tlačová správa
Zväz polygrafie na Slovensku – 10/2019 – Vyhodnotenie súťaže Zlatá pečať 2019