Stop obezite detí a mládeže

S t o p   o b e z i t e   d e t í

TJ Sokol Žilina oživila tradíciu náraďového telocviku, cez ktorý v histórii prešli všetky generácie Žilinčanov.  a z realizoval projekt

„Stop obezite detí a mládeže“.

Projekt bol podporený mestom Žilina  v rámci grantového programu 2015.

Projekt zapadá do preventívnych programov EK v boji proti obezite a zhoršujúcej sa telesnej zdatnosti detí a mládeže.

Z prostriedkov projektu sa skvalitnilo materiálne vybavenie telocvične /3 najstaršej na Slovensku/.

Boli opravené 2 malé trampolíny, aby spĺňali všetky technické a bezpečnostné podmienky. Zároveň bola zakúpená jedna veľká trampolína  s doskokovou bezpečnostnou žinenkou.

Prečo práve trampolíny?  Trampolína je náradie, ktoré šetrí pohybový aparát rozvíja obratnosť v zľahčených podmienkach a zároveň je pre detí atraktívne.

Do projektu sa zapojili deti predškolského veku s rodičmi. A deti mladšieho a staršieho školského veku.

Projektom sme vzbudili záujem o pravidelný pohyb. Deti stratili pocit strachu  z nového prostredia i náradia

a v zľahčených podmienkach sa aktívne zapojili do pohybových aktivít – základnej gymnastickej príprave –„ na suchu“ a neskôr skákaniu na trampolínach.

Projekt priamo ovplyvnil nielen detí, ale i rodičov.

Pre študentov Gymnázia VO sme pripravili ukážky využitia náradia i pre vyššie vekové kategórie  a porovnali sme index BMI s optimálnymi tabuľkami zdravej – športujúcej populácie. Hlavne sme chceli vzbudiť záujem o pravidelné pohybové aktivity i mimo vyučovania. U chlapcov je väčší záujem o pravidelné športové aktivity ako u dievčat.

Z oblasti osvety sme pripravili materiály, ktoré  budú na záver projektu odovzdané deťom do rodín, ktoré sú najdôležitejším faktorom určujúcim kvalitu zdravého životného štýlu.

Deťom zároveň doporučíme možnosti pohybových aktivít v športových kluboch a iných pohybových združeniach.

Autorka projektu:

Stop obezite detí  a mládeže  Eva Horkavá
Telocvičná jednota Sokol, Orolská 2, Žilina

1449112757088 1449112758163 1449112758409 IMG_20151207_170141 IMG_20151207_170318 IMG_20151207_171533 IMG_20151207_171744_1