Stolný tenis – hra pre každého

Číslo zmluvy 82/2022
Názov projektu Stolný tenis – hra pre každého
Predkladateľ TTklub

Cieľom projektu bolo:
pritiahnutie mládeže k športovaniu zvlášť k stolnému tenisu

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Dňa 25.6.2022 sa uskutočnil v prenajatej športovej hale stolnotenisový turnaj mládeže od 7 do 17 rokov. Zúčastnených bolo 38 hráčov ktorý boli rozdelený do štyroch kategórií. Mladší žiaci,starší žiaci,dorast a kategória dievčat do 12 rokov. Prvý traja s každej kategórie dostali poháre a diplomy. Športová akcia splnila svoj účel. Finančné prostriedky boli použité na prenájom športovej haly,poháre,diplomy a športové náradie – loptičky a rakety.

Mediálne výstupy

propagačný materiál – plagáty – 17-25.6.2022

Galéria