„Staroba mladosť potrebuje a mladosť starobu tiež“

Hodnotiaca správa projektu
projekt č. 159/2015 – OKŠCRMR/2015

Začiatkom roka 2014 sme uskutočnili prvé stretnutie našich seniorov zariadenia ÚSMEV – zariadenie pre seniorov, Osiková 26, 010 07 (ďalej len „ÚSMEV – ZpS“) s dievčatami z Diagnostického centra Lietavská Lúčka (ďalej len „DC Lietavská Lúčka“). Týmito stretnutiami sme chceli v dnešnej uponáhľanej dobe, kedy nemáme čas jeden na druhého dosiahnuť vzájomnú pomoc seniorov a mladých dievčat, nakoľko niektorí sa do zariadení dostali aj v dôsledku chýbajúcej lásky od svojich najbližších. Našim zámerom bolo tiež spríjemňovať našim seniorom ich bežný deň prítomnosťou dievčat a ich starostlivosťou. Ešte pred samotným prvým stretnutím sme si nevedeli predstaviť, ako budú reagovať seniori na dievčatá, ktoré sú v zariadení pre svoje poruchy správania a taktiež sme si nevedeli predstaviť, ako sa k seniorom budú správať. Dúfali sme však, že si k sebe nájdu cestu. Naši seniori akoby v dievčatách videli svoje vnučky, pravnučky, ktoré treba vychovávať a taktiež im poskytnúť pomoc a ochranu a dievčatá boli vďačné za každé objatie, či pohladenie. Počas ďalších stretnutí sme sa presvedčili o tom, že stretnutia boli prínosom pre obe strany.
Rozhodli sme sa požiadať o finančnú podporu a vypracovali sme projekt, ktorý bol spolufinancovaný Mestom Žilina. Vďaka nemu sme mohli rozšíriť naše stretnutia o spoločné výlety alebo spoločné stretnutia, pri ktorých naši seniori mohli učiť dievčatá variť tradičné slovenské jedlá.
Náš prvý spoločný výlet sa uskutočnil v mesiaci máj 2015 a navštívili sme pútnické miesto Staré Hory. Vyrazili sme všetci po raňajkách klimatizovaným autobusom, kde vládla veselá nálada a nedočkavosť z nastávajúceho výletu. Dievčatá sa ujali seniorov, sprevádzali ich počas celého výletu, pomáhali im s taškami, s presunom a naši seniori im venovali pozornosť, svoje skúsenosti a vedomosti. Cestou späť nás čakalo občerstvenie v reštaurácii Koliba 77, Martin.
Náš druhý spoločný výlet klimatizovaným autobusom bol do Rajeckej Lesnej, ktorý sme spojili s návštevou Lurdskej kaplnky v Rajeckej Lesnej a s prehliadkou Slovenského Betlehema, kde našich seniorov opäť sprevádzali dievčatá z DC Lietavská Lúčka. Cestou späť z Rajeckej Lesnej sme sa išli naobedovať do reštaurácie Mystik v Rajeckých Tepliciach. Neplánovane sme navštívili Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach a krásne septembrové počasie nás zlákalo na príjemnú prechádzku okolo kúpeľného jazierka a oddych v kúpeľnom parku v Rajeckých Tepliciach.
V mesiaci november 2015 naše seniorky odovzdali svoje kuchárske vedomosti a skúsenosti dievčatám z DC Lietavská Lúčka a rozhodli sa navariť niečo zo slovenskej tradičnej kuchyne. Dievčatá spoznali tradičné recepty a spôsob prípravy bryndzových halušiek, fliačkov s kapustou, kapustových a zemiakových placiek a kapustovej polievky.
Dievčatá ako prejav pozornosti a úcty k našim seniorom, za strávený čas s nimi, za skúsenosti, ktoré im odovzdali, za srdečný prístup a za láskavosť aj naďalej vyrábajú darčekové predmety, ktorými našich seniorov vždy potešia. Vzťahy, ktoré sa vytvorili medzi seniormi a dievčatami nadobudli krásne rozmery. Stretnutia sú čoraz viac precítené láskou, nehou, spolupatričnosťou a porozumením. Krásne je sledovať ako sa seniori spolu s dievčatami obdarúvajú, ako sa stavajú do rolí starých materí a starých otcov. Veríme, že dievčatá vplyvom seniorov získavajú hlbší a bližší vzťah k svojim starým rodičom, uvedomujú si svoju hodnotu a hodnotu života rodiny, vytvárajú si kladný citový vzťah spojený s porozumením starých ľudí. Naši seniori v prítomnosti dievčat pookriali na duši, zabudli na zdravotné problémy a starosti, nadobudli pocit užitočnosti a dôležitosti v rámci ich výchovného pôsobenia na dievčatá. Teší nás, že táto myšlienka sa mohla zrealizovať aj vďaka projektu, ktorý bol spolufinancovaný Mestom Žilina.

fotodokumentácia