Športujeme s radosťou

Číslo zmluvy 77/2022
Názov projektu Športujeme s radosťou
Dátum konania projektu od 2.5.2022
Dátum konania projektu do 30.9.2022
Predkladateľ Občianske združenie Straník

Cieľom projektu bolo:
Cieľom bola radosť z úspechu zo športovej aktivity a posilnenie vzájomných vzťahov medzi prijímateľmi sociálnych služieb.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Vďaka finančnej podpore z mesta Žilina občianske združenie Straník zakúpilo športové pomôcky a medaile. Tieto pomôcky spríjemnili jedno krásne dopoludnie prijímateľom sociálnych služieb. Všetci sa snažili podať čo najväčší výkon pri každej jednej športovej disciplíne. Tešili sa a dokonca sa upevnili aj priateľstva, tým, že silnejší pomáhali slabším. Športové pomôcky budeme využívať aj v budúcnosti v rámci terapie a pri rôznych podujatiach.

Mediálne výstupy

Faceboook stránka – 21.9.2022 – Poďakovanie s fotografiami
Web stránka CSS Straník – 23.9.2022 – Fotografie zo športových hier

Galéria

Každá disciplína bola ocenená 1., 2. , 3. miestom. Zakúpené športové pomôcky z projektu. Športová disciplína hod na terč.

Športová disciplína- futbal. Tu vidieť upevňovanie priateľstva medzi prijímateľkami sociálnych služieb.

Športová disciplína – rybolov. Za 30 sekúnd mali uloviť čo najviac rybičiek.

Spoločenská hra- padák. Obľúbená aktivita slúži na posilnenie vzájomných vzťahov. Všetci držia spoločne a snažia sa aby im lopta nespadla.