Spoločné hobby pre celú rodinu – korčuľovanie

Škola korčuľovania neodmysliteľne patrí v jesenných a zimných mesiacoch k veľmi obľúbenej záujmovej činnosti pre celú rodinu. V tomto roku sa nám opäť podarilo zorganizovať jarný kurz korčuľovania /január až marec 2018/, jesenný kurz /september-november 2018/ a už pracujeme na evidencii prihlášok pre zimný kurz /november-január/.

Základným predpokladom  pri výučbe sú vhodné korčule. Vďaka grantu sme mohli doplniť nové korčule na požičiavanie, ktorých životnosť  je cca 2 až 3 roky z dôvodu opotrebovania ale aj zlých priestorov v šatni, kde korčule skladujeme. Z vlastných nákladov sa snažíme upraviť priestory na skladovanie korčulí, nakupujeme každoročne nové pomôcky, aby výučba najmä pre deti prebehla zaujímavou hravou formou . Z grantovej dotácie od mesta sme zabezpečili  6 nových párov korčulí pre deti i dospelých, ktoré sú oveľa kvalitnejšie ako bežne dostupné korčule v obchodoch. Taktiež ich správne nabrúsime a aj vďaka tomu má naša výučba veľmi dobré výsledky.  .

Spoločný koníček rodičov s deťmi nielenže utužuje ich rodinné puto, ale korčuľovanie  prispieva aj k zdravému životnému štýlu. Otužovanie, pobyt v bezprašnom prostredí – to sú najväčšie  benefity z tohto športu. Výučba a výsledky – to je len pridaná hodnota, ktorá nás motivuje a posúva ďalej, aby sa tento krásny šport v Žiline aj naďalej rozvíjal.

Ďakujeme mestu, že podporilo našu činnosť. Vidíme, že táto činnosť má obrovský zmysel, že aj a preto v nej chceme pokračovať aj naďalej.

Ing.Michaela Drdáková                                   v Žiline 9.10.2018