Rozhýbme Hájik

Dňa 12. októbra 2018 sme na Základnej škole Námestie mladosti 1, uskutočnili športový deň s názvom Rozhýbme Hájik za finančnej podpory mesta Žilina.

Cieľom tohto projektu bolo zorganizovať masové športové podujatie                        pre obyvateľov mestskej časti Hájik, vzbudiť v nich väčší záujem o pohybovú aktivitu vo voľnom čase a tiež im vytvoriť možnosť pre spoločne strávený čas                                                      rodičov a ich deti.

Projekt bol primárne určený pre žiakov školy, ich rodičov a príbuzných, ako aj                                pre zamestnancov školy a širšiu verejnosť mestskej časti.

Do projektu sa zapojilo 254 účastníkov, ktorí mali možnosť vyskúšať si rôzne športovo – zábavné disciplíny v priestoroch telocvične. Pripravených bolo 8 stanovíšť s týmito aktivitami: hod na smetný kôš, prekážkové lano, beh s pinpongovou loptičkou, streľba na basketbalový kôš, slalom s florbalovou hokejkou, streľba na bránku, podliezanie hula-hop kruhov a hod  na cieľ s frisbee.

Pre každého súťažiaceho bol pripravený pitný režim. A po absolvovaní všetkých disciplín získali súťažiaci diplom a odznak.

Projekt sa stretol s kladným ohlasom zo strany zapojených žiakov a ich rodičov. Sme radi, že sa nám podarilo vzbudiť záujem o šport u takého vysokého počtu