Pomoc pouličným mačkám v Žiline

Číslo zmluvy: 121/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Pomoc pouličným mačkám v Žiline
Dátum konania projektu: 1.5.2019
Predkladateľ: Tul/k/áčik

Cieľom projektu bolo: ozdravenie populácie pouličných mačiek v meste Žilina, pomoc chorým a zraneným
jedincom, obmedzenie množenia pouličných mačiek,senzibilizácia obyvateľov mesta Žiliny k danej problematike, osveta o potrebách kastrácie
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Počas hlavnej fázy projektu a to
hromadného odchytu na prelome augusta/septembra nám prešlo rukami neuveriteľných 101 mačičiek a mačiatok. Takmer 70 dospelých jedincov bolo kastrovaných, testovaných na mačacie choroby, odčervených, odblšených, prípadne preliečených a vratených do pôvodného prostredia. Vyše 30 mačiatok skončilo v naších rukách a rukách dočasných opatrovníkov -už našli, alebo stále hľadajú nové domovy. Finančné prostredky boli použité na financovanie veterinárnych nákladov a tiež kúpu dezinfekcie, steliva a potravy pre mačičky.

Mediálne výstupy:
Žilinak – 27.08.2019 – článok
Žilinak – 12.09.2019 – článok