POKOJ V DUŠI

Číslo zmluvy 117
Názov projektu POKOJ V DUŠI
Dátum konania projektu od 30.4.2022
Dátum konania projektu do 30.10.2022
Predkladateľ OZ PAPAVERO

Cieľom projektu bolo:
– skvalitniť život žilinských seniorov
– upraviť a sfunkčniť nefunkčnú plochu
– estetizácia prostredia
– spojiť viaceré generácie

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Finančné prostriedky boli použité na nákup rastlín, výsadbového materiálu, farieb, náterových a ochranných pomôcok, kopostéra, paliet, lavicové sedenie pre chvíle oddychu v záhrade. Spoločne sme upravili záhradu v prednej časti denného centra. Počas viacerých brigád sme zkultivovali pripravili pôdu na výsadbu rastlín. Vytvorili sme viacero kvetinových záhonov. Priestor sme obohatili aj o ovocné kry. Natreli sme plot základnou farbou. Bohužiaľ kvôli letným prázdninám a nepriaznivému počasiu sa nám nepodarilo dokončiť aj umelecké stvárnenie plotu. Žiaci UZŠ ho dokončia na jar. Podarilo sa nám zabezpečiť aj tri lavičky, ktoré teraz slúžia seniorom. Občerstvenie vo forme domácich štrúdli spríjemnili naše brigády. Mali sme dve väčšie brigády. Ostatí dobrovoľníci z rady seniorov pomáhali priebežne podľa počasia a ich zdravotného stavu. Počas realizácie projektu sme sa snažili motivovať žilinských seniorov k aktívnejšej starostlivosti o záhradu. Tento projekt bol len prvý krok. V budúcom roku by sme radi v spolupráci s dobrovoľníkmi vyrobili vyvýšené záhony, zasadili vinič a skrášlili priestor na grilovanie.

Mediálne výstupy

sociálne siete FB – august 2022 – príspevok

Galéria