Podpora športu v oblasti zimných športov

Financie poskytnuté mestom Žilina z grantovej dotácie sme použili na zateplenie priestorov  chaty.

Presnejšie na nákup materiálov ako paropriepustná fólia, tatranský obklad, zateplovacia vata.

Práca spočívala v demontáže starého sololitového obkladu, montáže parozábrany, montáže zateplovacej vaty, montáže tatranského obkladu.

Prácu vykonávali členovia lyžiarskeho oddielu formou dobrovoľných brigád bezplatne.

Foto z realizácie projektu : viď.  príloha

Vypracoval:         Stacho Pavol

Predseda LO TJ Považský Chlmec