Park sv. Juraja Trnové

Číslo zmluvy: 116/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Park sv. Juraja Trnové
Dátum konania projektu: 1.11.2019
Predkladateľ: Malá Fatra, o.z.

Cieľom projektu bolo: Projekt bol zameraný na úpravu centrálneho zhromažďovacieho priestoru pred dreveným kostolom sv. Juraja, čistenie náučno-oddychovej plochy, výsadbu rastlín, budovanie ďalšej plochy mlátového chodníka.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Pri vstupe do parku už bola vytvorená centrálna zhromažďovacia a oddychová časť. Vzhľadom na to bolo nutné v jarnom období spraviť úpravu terénu a výsadbu rastlín. V jarnom období sme zorganizovali tri brigády. Prvá brigáda sa organizovala 16.3.2019. Bola zameraná na čistenie okolia mokrade v oddychovo-rekreačnej ploche. Priestor nebol udržiavaný. Musel sa vyčistiť od odpadkov, prerastenej starej trávy, samonáletového porastu. Brigády sa zúčastnilo 10 brigádnikov z miestnej časti Trnové, 4 členovia občianskeho združenia Malá Fatra, Žilina. O občerstvenie a náradie bolo postarané členmi občianskeho združenia Malá Fatra, Žilina.
Druhá brigáda sa organizovala 23.3.2019. Počas brigády sa dosial a prihnojil trávnik. Prihnojenie a kosenie trávnika v priebehu leta sa uskutočnilo 4 krát. Pokračovalo sa v čistení mokrade v oddychovo-rekreačnej časti. V tejto časti brigádovali hlavne chlapi. Vyhrabal a vyzbieral sa odpad v zhromažďovacej časti okolo móla. Na to miesto sa vysadili vlhkomilné trvalky podľa navrhovaného osadzovacieho plánu. Do výkopových jamok sa dával substrát na trvalky. Po vysadení sa rastliny prihnojili jarným hnojivom na trvalky. Na správnosť výsadby dohliadal Ing. Matej Jasenka, záhradný architekt. Tento krásny deň prilákal na brigádu ženy z Trnového. Upravili plochu okolo móla, vyplevali a vysadili okolo 1000 ks trvaliek. Brigády sa zúčastnilo 20 žien, 12 chlapov z miestnej časti Trnové, 5 členov občianskeho združenia Malá Fatra, Žilina. O občerstvenie a náradie sa postaralo občianske združenie Malá Fatra, Žilina. Tretia jarná brigáda sa uskutočnila 30.3. 2019. V tento deň prišli chlapi na brigádu, lebo bolo treba ďalej čistiť okolie mokrade v oddychovo-rekreačnej časti. Táto práca bola namáhavá. Bolo treba najskôr odstrániť staré, suché trávy, buriny.

Mediálne výstupy:
Obecný rozhlas – Pred každou brigádou – Oznam o konaní brigády
Internet – Facebook – Pred každou brigádou – Plagát s oznamom o konaní brigády
Internet – webová stránka – Pravidelne – Oznam o konaní brigád a zverejnené
fotky