Park sv. Juraja Trnové

Číslo zmluvy 122/2022
Názov projektu Park sv. Juraja Trnové
Dátum konania projektu od 15.3.2022
Dátum konania projektu do 15.11.2022
Predkladateľ Malá Fatra

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo pokračovanie v revitalizácií a budovaní parku sv. Juraja v Trnovom. Vykonať údržbu už jestvujúcej časti parku sv. Juraja v Trnovom. pokračovať v budovaní parku so snahou o zachovanie prirodzenej vegetácie močariska, ktoré sa nachádza na riešenom území plánovaného parku sv. Juraja.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Naším hlavnou náplňou projektu bola údržba už jestvujúcej časti parku sv. Juraja v Trnovom. Každoročné pravidelné kosenie, hnojenie a revitalizácia trávnika. Upravili sme vysadené časti trvalkami. Nadzemné odumreté časti trvaliek boli ostrihané, očistené od buriny, nahnojené a revitalizované mulčovacou kôrou. Kôra udržuje vlahu pri trvalkách, bráni rast buriny, vyživuje rastliny. Vybudovaná časť parku je navštevovaná miestnymi obyvateľmi, využívajú ho deti z miestnej materskej škôlky a školy, oddychujú v ňom návštevníci cintorína a unikátneho dreveného kostolíka sv. Juraja a okolo idúci cyklisti. Preto je dôležité tieto verejné priestory budúceho parku udržiavať v
poriadku aj naďalej.

Mediálne výstupy

miestny rozhlas – 1 deň pred termínom konania brigád a v
deň konania brigád – oznam v miestnom rozhlase
web stránka – priebežne – článok

Galéria