Olympijské podujatia pre žilinské deti, mládež a dospelých v roku 2015

Hodnotiaca správa k projektu

Správu predkladá:                              Olympijský klub Žilina, podľa vyžiadania MÚ Žilina z 21.1.2016

Číslo grantovej dotácie MÚ Žilina:   99/2015-OKŠCRMR/2015

Najvýznamnejším podujatím, ktoré organizoval, alebo spoluorganizoval Olympijský klub Žilina (OK)

v roku 2015 bol olympijský deň (OD). Hlavný OD bol v parku SNP v Žiline dňa 23.júna, kde sa konal „Beh olympijského dňa“ za účasti najmenších detí, žiakov a dorastencov. Popoludní sa na štadióne Ži-

linskej univerzity uskutočnil BOD pre kategórie dospelých. Súvisiacimi podujatiami bol OD a festivaly

na školách: ZŠ Dolný Hričov – 22.5, Športové gymnázium Žilina – 29.5., Diagnostické centrum Lietav-

ská Lúčka -5.6. (volejbalový turnaj škôl), ZŠ Varín – 22.6., SŠ Belá – 25.6., Gymnázium Hlinská ul. Žilina – 29.6., Soroptimist International klub – 6.7.

Na „Memoriále Jozefa Gabčíka“ v Žiline dňa 30.5. zorganizoval OK preteky detí.

Tradičným podujatím boli dňa 28.5. v Strečne bežecké preteky „Beh do strečnianskch hradných scho-

dov“, kde bol OK spoluorganizátorom.

Významné medzinárodné podujatie bolo dňa 12.9. v Žiline „Zátopkova desiatka“, pod vedením hlavné-

ho organizátora OK Žilina.

Olympijský klub Žilina oslávil svoje 20. výročie založenia na slávnostnom valnom zhromaždení 10.no-

vembra.

Ďaľšími podujatiami, ktoré spoluorganizoval OK v roku 2015 boli:

  • Bežecká liga Žiliny, celkom12 samostatných pretekov od januára do novembra,
  • „Malá cena Žiliny v jude“, 7.2.,
  • Turnaj olympijských nádejí v jude, pod patronátom OK, 6 podujatí,
  • Okresné športové hry seniorov, 18.6.,
  • Krajské športové hry seniorov, 7.7.,
  • „Šport nás spája“, benefično športové podujatie, 22.8.,
  • Deň supervytrvalca, M SR v behu na 50 km, 17.10.,
  • Silvestrovský beh, Lietava, 31.12.,
  • enviromentálne aktivity, účasť na 3. podujatiach.

Finančné prostriedky z Grantu MÚ Žilina použil Olympijský klub Žilina na zakúpenie cien pri súťažiach,

medaily, poháre, trofeje, diplomy a ostatné vecné ceny, pitný režim a občerstvenie súťažiacim, pamiatkové

predmety s propagáciou mesta Žilina – podľa samostatného vyúčtovania.

V Žiline 23.1.2016                                       Ing.Michal   S t a ň o    v.r.

predseda Olympijského klubu Žilina

001 007 009 P1020098 P1020370