(LUKO)STRIEĽA CELÁ RODINA

Ako spojiť v lukostreleckých súťažiach celé rodiny, alebo fandíme si navzájom.
(aljas „Od detského preteku k veľkej terčovej súťaži“).

Máloktorý šport je tak inkluzívneho a rodinného charakteru ako lukostreľba, je to jedna z mála športových aktivít, ktorá je finančne nenáročná, nie je obmedzená vekom a zapojiť sa môžu aktívne celé rodiny. Častokrát každý člen rodiny holduje inému športu a následne sa každý separovane zaoberá len svojím tréningom, pretekmi, vybavením, atď. Lukostreľba však má kapacitu rodinu znovu sceliť, či na tréningu, kde často i dieťa môže odsledovať chyby rodiča, či súrodenca, tiež na súťaži, kde si navzájom môže celá rodina fandiť, zúčastniť sa na príprave, či priebehu, organizácii preteku, každá, aj tá najmenšia rúčka môže priložiť ruku k dielu a tak spoločne budovať niečo spoločné ako i súťažiť tak za seba, ako i za klub a v neposlednom rade za „rodinný klan“, ktorých je v našom lukostreleckom klube neúrekom.
Tým, že sme zorganizovali dva terčové preteky a síce detský terčový pre deti a mládež do 20 rokov a následne terčový pretek pre všetky vekové kategórie, oba preteky bez obmedzenia( aj pre strelcov bez licencie Slovenského lukostreleckého zväzu) sa nám nielenže podarilo zapojiť do súťaženia celé rodiny, viaceré kluby a návštevníkov, ale tiež sme ukázali, že sa do tohto športu môže zapojiť každý bez ohľadu na vek, zdravotný hendikep, či finančné možnosti.

Počas detského preteku „O pohár primátora mesta Žilina“ v rámci Podtatranskej ligy si deti a mládež 4.6.2017 zmerali sily so svojimi rovesníkmi. Zúčastnilo sa ho 52 strelcov (z toho 22 z nášho klubu) zo 7 klubov z celého Slovenska vrátane 4 partnerských klubov, s ktorými súťaž už druhý rok organizujeme a síce – Liptovský školský lukostrelecký klub, MŠK Kežmarok, LK Svit a LK Spišské Vlachy. Na pretek si prišli zastrieľať aj členovia CTM (Centra talentovanej mládeže). Súťažilo sa vo viacerých kategóriách od 0 do 20 rokov, od kategórie tzv. “chrobákov“ (0 – 8 rokov), cez kat. mladších žiakov, starších žiakov až po kadetov a juniorov. Pre mnohých detských účastníkov to bola prvá súťažná skúsenosť, a okrem medailí dostal každý nováčik výherný pohár za prvý pretek. Najväčší bodový nástrel získal Janko Kúdelčík (633 bodov) z nášho klubu LK REFLEX ŽILINA. Pretek slávnostne otvoril prvým výstrelom primátor mesta Žilina, pán Igor Choma.
Počas terčového preteku pre všetky vekové kategórie, konaného dňa 24.6.2017, historicky prvýkrát na území mesta Žiliny, sa k deťom pridali na streleckú čiaru aj rodičia a ďalší členovia klubu a súťažili bok po boku celé rodinné „klany“. Preteku sa zúčastnilo 80 strelcov z 12 klubov celého Slovenska. Zorganizovanie uvedených pretekov ako i kvalitná základňa, tak strelecká, ako i trénerská, či rozhodcovská, nám priniesla ďalšie neoceniteľné skúsenosti pre cieľ, ktorý sme si stanovili – výhľadovo zorganizovať na pôde nášho mesta Majstrovstvá SR v lukostreľbe, ako i vybudovať lukostrelecký areál, ktorý by spĺňal minimálne európske štandardy.

Všetci členovia lukostreleckého klubu REFLEX ŽILINA vrátane rodinných príslušníkov sa zúčastnili prípravy a priebehu pretekov, všetci museli priložiť ruku k dielu a nesúťažiaci členovia sa chopili pomoci pri registrácii, vydávaní obedov, usmerňovaní, časť členov pomáhala s propagáciou, prezentáciou lukostreľby a pri ukážkach lukostreľby pre širokú verejnosť. Počet dobrovoľníkov pri oboch podujatiach bol cca 50-60.