Letný prímestský tábor pre rómske deti

Prímestský tábor pre rómske deti sa konal v Žiline a okolí v termíne 6. – 10. augusta 2018. Zúčastnilo sa ho asi 20 rómskych detí z komunity pri Bratislavskej ulici vo veku 7 – 12 rokov a niektorí aj starší. Tých sme využili ako pomocných vedúcich. Dospelých, ktorí viedli tábor bolo 5 – 7. Ich počet sa prispôsoboval podľa náročnosti aktivít.

Základný priestor na konanie tábora poskytlo zdarma Kórejské kultúrne centrum, Na Sihoti 4, ktoré sa veľmi zaujíma o prácu s rómskou menšinou.

V týchto priestoroch vždy ráno deti začínali cca od 7.30 rôznymi hrami a neskôr biblickým vyučovaním. Obed mali zvyčajne v týchto priestoroch, avšak zabezpečený zvonku. Niektoré dni, v nadväznosti na vonkajšie aktivity sa obedovalo mimo tieto priestory.

V pondelok a utorok poobede deti športovali a hrali rôzne zábavné hry vonku v parku na Bôriku. V stredu sa vybrali do Vrútok vlakom, odkiaľ splavovali Váh.

Vo štvrtok poobede cestovali autobusom do Bojníc a uskutočnili návštevu zoologickej záhrady a v piatok sa opäť autobusom presunuli do Tatralandie.

Rodiny detí prispievali na každé dieťa symbolickým príspevkom 1,- Euro na deň. Deti sa veľmi dobre zapájali do všetkých aktivít, neboli s nimi väčšie problémy, rodiny si veľmi cenili túto príležitosť. Bolo zaujímavé, že niektoré deti nikdy necestovali autobusom ani vlakom, presuny s nimi boli náročné lebo mnohé deti mali v autobuse zdravotné problémy. Takisto nemali mnohí vybavenú kartičku na vlak, nakoľko ho bežne nepoužívajú.

Najlepšie sa deťom páčilo splavovanie. Niektoré nevedeli plávať, preto ich rodičia na akciu nepustili a museli zostať doma, čo ich veľmi trápilo.

Tábor nadväzoval na celoročný klub, kedy sme sa s deťmi stretávali každý týždeň a venovali sa im, vyučovali ich. Dlhšia systematická práca prináša svoje ovocie, deti rešpektujú autority a dospelí majú k našim vedúcim dôveru. Celkovo si veľmi cenia tejto práce, ako povedala jedna mamička: Vy tie deti máte naozaj radi.

Cieľom tejto práce je ukázať deťom iný spôsob života, motivovať ich v mladom veku k úsiliu o lepší život, snahe pracovať na sebe. Vidíme v tomto drobné úspechy a snažíme sa im byť vzorom. Takisto chceme, aby deti, ktoré by inak boli celé prázdniny uväznené v nepríjemnom prostredí komunity mohli zažiť pobyt v prírode a na čerstvom vzduchu. Vďaka pomoci niekoľkých mladých pomocníkov z väčšinovej spoločnosti sa nám darí aj rúcať bariéry a predsudky. Celkovo hodnotíme tábor ako veľmi vydarený a radi by sme pokračovali v organizácii pravidelného klubu počas školského roka.

 

V Žilina 28.8.2018