Konferencia Autizmus 2016

Medzinárodná konferencia s názvom „Aktuálne perspektívy pre ľudí s poruchou autistického spektra“ sa konala dňa 13.09.2016 v priestoroch úradu ŽSK. Vysokú odbornú úroveň spojenú s výsledkami výskumu a praxe zabezpečovali najznámejší odborníci ako prof. MUDr. Daniela Ostatníková PhD. a celý tím akademického centra výskumu autizmu z Bratislavy, Phdr. Daniela Jánošíková PhD.  a PhDr.Dana Buntová PhD. Celkový počet účastníkov bol 250 osôb z celého Slovenska a zaujal ich i príspevok Mgr. Evy Turákovej z Prešova ako i na záver odprezentovaný, s veľkým citom natočený, film o našom RCA v Bánovej. Sprievodnou akciou bola prezentácia výtvarných prác detí, žiakov a klientov RCA. Na konferencii bola možnosť a priestor, aby sa zúčatnení mohli medzi sebou porozprávať, odovzdávať si svoje skúsenosti z praxe a spoznať aj nových ľudí, získať aj ďalšie kontakty. Konferencia bola jedným z podujatí, ktoré RCA realizovalo pri príležitosti 10. výročia založenia a potvrdila nám, že o problematiku diagnózy PAS( poruchy autistického spektra) je veľký záujem nielen z radov odborníkov, ale aj rodičov a širšej verejnosti.14.09.2016 nasledujúci deň bola konferencia odprezentovaná aj v Slovenskom rozhlase so živým vstupom v regionálnych správach Teleregína v STVR v B.Bystrici zriaďovateľkou PaeDr. Beátou Matušákovou. Konferencia prevýšila naše očakávania nielen vysokou účasťou, ale aj veľkým záujmom o danú problematiku v bohatej diskusii. Finančné prostriedky určené na podporu projektu Konferencia autizmus 2016 boli použité na úhradu honoráru prednášajúcej PhDr.Kateřiny Thorovej (Praha).Celkovo realizácia projektu naplnila ciele:

– rozširovanie odborných a praktických skúseností v širšom kontexte (vzdelávanie na

Slovensku a v Čechách)

– prezentácia výsledkov práce tímu Akademického centra výskumu autizmu

– prezentácia Regionálneho centra autistov v Žiline- Bánovej

-poukázala na potrebu spolupráce   inštitúcií v oblasti

zdravotníctva, školstva a sociálnej oblasti pri riešení pomoci rodinám s dg.autizmus

-vzbudenie záujmu širšej verejnosti o problematike autizmu

 

Potitívne ohlasy od účastníkov nás nielen potešili a morálne ocenili, ale aj povzbudili do našej ďalšej  náročnej, ale neustále tvorivej práce.

PaedDr. Beáta Matušáková

dscn4457 dscn4461 dscn4422 dscn4444 dscn4447