Komunitný festival Inter Nos-Medzi nami 2019

Číslo zmluvy: 107/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Komunitný festival Inter Nos-Medzi nami 2019
Dátum konania projektu: 5.9.2019
Predkladateľ: Nadácia Krajina harmónie

Cieľom projektu bolo: Pripraviť v spolupráci s ďalšími organizáciami v Žiline
5.ročník komunitného festivalu Inter Nos – Medzi nami na podporu začleňovania všetkých občanov s postihnutím aj bez postihnutia do bežného života mesta a podporiť prijatie odlišnosti ako príležitosti pre rozvoj. Tiež sme chceli zapojiť dobrovoľníkov do aktivít, kde sa môžu uplatniť počas svojho voľného času.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Spoločne s ďalšími 20
spoluorganizátormi sme od mája do septembra 2019 plánovali a pripavovali námety a program komunitného festivalu Inter Nos – medzi nami. Išlo o 5. ročník festivalu a zvolili sme tému „ Sme z jedného mesta, sme z jedného cesta“. Vo štvrtok 5.9.2019 sme spoločne prezentovali na Mariánskom námestí pestrý program, ktorý trval od 10.00 do 22.00, zapojilo sa viac ako 20 spoluorganizátorov a zúčastnilo sa ho viac ako 400 návštevníkov z materských, základných, stredných aj vysokých škôl. Boli sme radi, že festival otvoril primátor mesta Žilina Ing. Peter Fiabáne a pozdravil všetkých účastníkov a širokú verejnosť. Ponúkli sme im program :
10.00. – 10.30 Otvorenie – príhovor primátora
10.30 – 11.30 Big band žilinského konzervatória
11.30 – 12.30 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
12.30 – 13.30 Škola tanca TŠ Ľ. Plešingera – TŠK Top Dance
13.30 – 14.00 Senior country klub Ruty – šuty
14.00 – 15.30 Stavbárik – detský folklórny súbor
16.00 – 17.00 Predstavenie medzinárodnej výmeny E +
17.00 – 18.00 Delush Berlin
18.00 – 18.30 KAF Hojana – folklórny tanečný dom
18.30 – 19.30 Diskotéka
19.30 – 21.00 Balkansambelebom
Ponuka aktivít pre tímy od 10.00 do 14.00:
1. Agentúra osobnej asistencie a OMD SR
2. Centrum včasnej intervencie
3. Dom charity sv. Vincenta
4. Gymnázium Hlinská
5. Informačné centrum Europe Direct
6. Iuventa – NA Erasmus +
7. Kolobežkár
8. Krajská knižnica v
9. Krajské centrum nepočujúcich
10. Krajské kultúrne stredisko
11. MŠK
12. Nadácia Krajina harmónie
13. Rotary klub
14. Stanica Záriečie
15. TDA, Zuzana Burianová – človek v pohybe
16. Univerzitná knižnica ŽU
17. Únia nevidiacich a slabozrakých
18. O.z.Orchidea

Mediálne výstupy:
rádio Regina BB – 5.9.2019 – reportáž