Inštitucionálna podpora – OZ Stopy Žilina

Hodnotiaca správa – projekt 173/2015 – OKŠCRMR/2015

Jedným z hlavných projektov, kde boli použité prostriedky z grantu je prevádzka centra Escape pre mladých ľudí zo Žiliny od 12 do 25 rokov, ktoré funguje v Dome odborov v Žiline.

V klube aj naďalej pokračovali štandardné aktivity, ktoré si už našli svojich záujemcov spomedzi mladých ako:

 • piatkové Café (stretnutia mladých pri spoločenských hrách, nealkoholickom občerstvení, hudbe a diskusiách)
 • jazykové dielne (mladí sa môžu učiť anglicky, španielsky a nemecky)
 • skúšobňa pre amatérske kapely (amatérske kapely môžu využiť priestor, aparatúru, hudobné nástroje, zorganizovať si vlastné koncerty)
 • koncerty amatérskych kapiel
 • výchovný koncert (koncert 29.1.2015 v spolupráci s našou estónskou dobrovoľníčkou a estónskou kapelou pre žilinské stredné školy)
 • fotografická dielňa

V roku 2015 sme rozbehli v klube niekoľko nových pravidelných aktivít:

 • Na stejdži (talk show, kde jeden mladý speaker spovedá pozvaných hostí)
 • Na kus reči (prezentácia typu TEDx konferencií – mladí ľudia z celého Slovenska môžu prezentovať svoje nápady z oblasti vedy, techniky, kultúry, politiky apod.)
 • For you too (zábavno-diskusný program pre dievčatá)

Klub je využívaný každý deň v poobedňajších hodinách. Na podujatiach sa zúčastňuje 20 (dielne) – 100 mladých ľudí (café, koncerty a iné). O klub sa striedavo stará 10 – 15 dobrovoľníkov.

Ďalšie aktivity OZ Stopy, ktoré sa uskutočnili v r. 2015

 • Mami-kluby – doobedňajšie stretnutie mamičiek na materskej dovolenke s deťmi každý štvrtok od 9.30 – 11.30 v Detskom svete OC Mirage. Klub má vzdelávací program – pozýva hostí, ktorí prednášajú na tému rodiny, výchovy detí, manželstva apod. Deťom sa počas klubu venujú dobrovoľníci, na začiatku majú krátku lekciu angličtiny.
 • SNOW campy – jarné víkendové pobyty s lyžovaním pre rôzne vekové skupiny (12-15 rokov, 15-18 rokov a 18 – 25 rokov) počas jarných prázdnin na Orave
 • OFF-line – spoločný nedeľný piknik všetkých generácií – športy, opekanie, rodinná olympiáda – konalo sa 21.6.2015 v Rajeckých Tepliciach
 • Letný tábor pre teenagerov 12-15 rokov vo Valčianskej doline 3.-10.7.2015
 • Letný tábor pre deti od 7-12 rokov v spolupráci s Úniou detí a mládeže v RZ Podskalie 31.7. – 7.8.2015
 • Anglický konverzačný tábor – 14.-21.7.2015 – tábor pre stredoškolákov zo Žiliny a okolia s výučbou anglického jazyka a športovým programom v spolupráci s TC Kompas. TC Kompas zabezpečuje skupinu amerických lektorov, ktorí na tábore vyučuje, všetky ostatné organizačné náležitosti pripravujú naši dobrovoľníci. Po skončení tábora sú účastníci v priebehu leta pozývaní na ďalšie po-táborové stretnutia v klube Escape alebo mimo neho. Toto leto sa uskutočnili 4 takéto stretnutia (plážový volejbal na vodnom diele, dievčenské a chlapčenské stretnutie, lan-party, opekačka).

Princípom našej práce je, že si mladí ľudia do 25 rokov sami manažujú všetky aktivity pre svojich vrstovníkov a pritom získavajú cenné skúsenosti do života. Všetky aktivity fungujú na princípe dobrovoľníctva, mladí nie sú za svoju prácu honorovaní a väčšina našich programov je prístupná gratis.

Pri všetkých aktivitách bolo účastníkom ústne oznámené, že sú umožnené vďaka finančnej podpore Mesta Žilina. Finančné prostriedky grantu sa použili predovšetkým na úhradu nájmu a energií klubu Escape a na ubytovanie účastníkov počas anglického konverzačného tábora.

9.9.2015

 

Eva Myjavcová
predsedníčka združenia

Anglický konverzačný tábor Detský tábor Mami klub Offline Výchovný koncert 29.1.2015