Detska Tour Petra Sagana

Číslo zmluvy: 382020
Názov projektu: Detska Tour Petra Sagana
Dátum konania projektu: 19.9.2020
Predkladateľ: Zánický Peter

Cieľom projektu bolo: Zapojiť do športovej činnosti nielen deti aj rodičov a vytvoriť im víkendový športovo rodinný deň. Našou snahou je zapojiť deti z okolia bez ohľadu, či sa cyklistike venujú súťažne a pravidelne.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli využité v súlade so zmluvou. Na podujatí sa zúčastnilo podľa platných bezpečnostných opatrení 540 detí (maximálny počet 1000 účastníkov dodržaný – vstup na pásky). Na podujatí neboli zaznamenané žiadne zranenia, či úrazy. Propagácia Mesta Žilina počas celého podujatia formou bannerov a prezentované moderátorom. Odovzdávanie cien v záverečnom ceremoniáli primátorom Petrom Fiabanem a predsedom mestskej komisie športu Dominikom Hriníkom.

Mediálne výstupy:

RTVS – september – športové spravodajstvo
Fun radio -17. a 18. septembra – spot – pozvánka
Digi Sport – september – pozvánka

Galéria:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA