Denné umelecké tábory pre deti s hendikepom

Číslo zmluvy 606/2023
Názov projektu Denné umelecké tábory pre deti s hendikepom
Dátum konania projektu od 7.8.2023
Dátum konania projektu do 11.8.2023
Predkladateľ Ing. Alexandra Majeríková

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo zabezpečiť deťom s hendikepom zmysluplné trávenie voľného času počas letných prázdnin. Čas zameraný na umelecké, kreatívne činnosti.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V čase od 7.8.2023 do 11.8.2023 zorganizovala Nadácia anjelské krídla v spolupráci s ART STUDIOM Z, ktoré sídli v Dome odborov v Žiline Denný umelecký tábor zameraný na hudbu, tanec a kreatívne činnosti. Tábora sa zúčastnilo 8 detí s rôznymi druhmi telesného alebo mentálneho postihnutia. O deti sa v tábore starali štyria dobrovoľníci, ktorí boli deťom nápomocní pri všetkých činnostiach. V rámci celého týždňa mali deti možnosť hrať na hudobné nástroje, spievať, tancovať, maľovať, modelovať, či vytvárať vlastné hudobné nástroje. Všetky aktivity boli zamerané na zlepšenie jemnej motoriky, koncentrácie, vnemov, pamäťových schopností. Tieto činnosti v rámci skupiny podporujú pocit zdravého sebavedomia a majú tiež relaxačnú a terapeutickú funkciu. Všetky tieto aspekty sú pre deti s hendikepom obzvlášť dôležité. Cieľ, ktorý sme si stanovili sa nám podarilo naplniť. Deti z nadácie strávili týždeň v príjemnom prostredí s novými kamarátmi a zmysluplnými činnosťami zameranými na ich osobný rast. Finančné prostriedky z grantového systému boli použité na organizáciu tábora a nákup kreatívnych pomôcok.

Mediálne výstupy 

https://nadaciaanjelskekridla.sk/9116-2/ – august 2023 – článok na webe
instagram – august 2023 – článok na instagrame

Galéria

hudobné činnosti kreatívne činnosti naše výtvory výlet hudobné činnosti