20 rokov s pamiatkami

Číslo zmluvy 52/2022
Názov projektu 20 rokov s pamiatkami
Dátum konania projektu od 2.5.2022
Dátum konania projektu do 15.12.2022
Predkladateľ Spolok SEPTENTRIO

Cieľom projektu bolo:
Priblíženie laickej i odbornej verejnosti kultúrne dedičstvo Žiliny a jej okolia s dôrazom na jej pamiatkový fond a unikátne archeologické nálezy prostredníctvom jedinečnej publikácie.
Zvýšenie povedomia verejnosti o potrebe chrániť naše spoločné kultúrne dedičstvo a poznať svoje dejiny. Zároveň oboznámiť verejnosť so spôsobmi záchrany archeologických nálezov a s princípmi a úskaliami súčasnej pamiatkovej starostlivosti v žilinskom kraji.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Monografické spracovanie 20 rokov činnosti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva a regionálnych dejín s dôrazom na architektúru a archeológiu je ideálnym materiálom pre zvýšenie povedomia verejnosti o potrebe chrániť naše spoločné kultúrne dedičstvo. Poskytnutý finančný príspevok mestom Žilina sme použili na uhradenie časti faktúry za tlač knihy.

Mediálne výstupy 

– január 2023 – prezentácia monografie