Pamätná tabuľa Jána VRTÍLKA

Dňa 15.12.2116 o 16.00 hod. sa uskutočnilo odhalenie pamätnej dosky Jánovi Vrtílkovi. Majster Ján Vrtílek bol špičkovým predstaviteľom slovenského úžitkového umenia, ktorý sa počas svojho 72-ročného pobytu v Žiline vypracoval na medzinárodne uznávaného umelca.

Pamätná doska je umiestnená na Spojenej škole – Špeciálnej základnej škole v Žiline, na Hurbanovej ulici 36, teda na dome, v ktorom mal umelec v minulosti svoju kníhviazačskú dielňu.

Návrh textu a dizajn reliéfnej pamätnej tabule Jána Vrtílka vypracoval vedúci

historickej komisie a podpredseda Zboru Žilincov Ing. Gustáv Krušinský. Matricu

pamätnej tabule zhotoví akademický sochár Ondrej Lipták zo Žiliny. Pamätná tabula

bola odliata v Kremnici.

 

  Ing. Miroslav  Pfliegel, CSc.

predseda Zboru Žilincov