12. ročník Žilinské veže – Beh do neba 2022

Číslo zmluvy 84/2022
Názov projektu 12. ročník Žilinské veže – Beh do neba 2022
Dátum konania projektu od 1.1.2022
Dátum konania projektu do 15.12.2022
Predkladateľ Q.point, s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Aktívne podporit myšlienku towerrunningu a participovat na rozvoji tohoto celosvetového hnutia.
Vyhlásiť majstra a majsterku Slovenska v behu do schodov pre rok 2022. Vyhlásiť víťaza ČeskoSlovenského pohára v behu do schodov 2022. Vyhlásiť akademického majstra Slovenska v behu do schodov 2022. Poskytnúť pretekárom kompletné služby, pre divákov zaujímavé sledovanie nevšedných športových výkonov. Súťažiaci by mal chápať akciu ako priestor, kde aspoň raz za rok skúsi na vlastnej koži pocit fyzického výkonu, ktorý je osladený tímovou spoluprácou a pocitom prekonania samého seba. Zviditeľniť mesto Žilina na medzinárodnej úrovni v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom modernom športovom odvetví.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Po absolvovaní mnohých rozhovorov so športovcami, bežcami a hlavne so Žilinčanmi sme dospeli k presvedčeniu, že súťaž podobného charakteru bola pre Žilinu správna voľba. Sme presvedčení, že „Beh do neba“ je presne takým športovo-spoločenským podujatím, ktoré v našom meste chýbalo a
prispieva k rozvoju zdravého životného štýlu a pozitívnej prezentácii Žiliny na Slovensku aj v zahraničí. Propagácia podujatia a informácie o podujatí prebiehali formou Outdoor reklamy na plagátoch a letákoch v rámci Žiliny, banery v rámci podujatia Žilinský polmaratón a Online promotion cez Instagram, Facebook a bežecké portály. Žilinské veže – Beh do neba bude vždy a po všetkých stránkach zabezpečený s čo najväčšou profesionalitou. S maximálnym úsilím budeme na vysokej
úrovni prezentovať mesto Žilina, Žilinský kraj a zdravý životný štýl. Veríme, že sa Vám podujatie páči, splnili sme očakávania a budeme môcť nadviazať na spoluprácu aj o rok.

Mediálne výstupy

plagáty a letáky – 15. 9. 2022 – 26.11.2022 – oznam
banery v rámci podujatia Žilinský polmaratón – 15.9.2022 – oznam na podujatí
Instagram, Facebook a bežecké portály – 15. 9. 2022 – 26.11.2022 – online promo
TV Raj – 26.11.2022 – reportáž

Galéria