„Žilinský kapustný deň“

Dňa 5.10.2018 sa v rámci Primátorského dňa uskutočnil v Žiline ako sprievodné podujatie „ŽILINSKÝ KAPUSTNÝ DEŇ“ / ďalej len ŽKD/. Išlo už o 3.ročník, ktorý organizoval Miestny odbor Živena, Spolok slovenských žien, Žilina v spolupráci s mestom Žilina a Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.

Reklama formou plagátov bola členkami Živeny, či pracovníkmi Krajského kultúrneho strediska, umiestňovaná na viacerých miestach na to určených. Aj na plagátoch Primátorského dňa či Kultúrneho leta, bol ŽKD propagovaný (za čo sú členky Miestneho odboru Živena Žilina veľmi vďačné Mestu Žilina).

ŽKD sa po druhýkrát za sebou konal na Mariánskom námestí, tentokrát od 10:30 hod. v ôsmich stánkoch zapožičaných od Mesta Žilina. Pred dvoma radmi stánkov bol umiestnený veľký transparent ŽKD, ako aj baner Živeny Žilina.

V stánkoch sa podávali okrem dvoch druhov kapustných polievok: šaláty, strapačky s kapustou a oškvarkami, fliačky s kapustou, úhrabky, zabíjačková kaša s kapustou, kapustné osúchy a rožky či už so sladkou alebo kyslou kapustou ……, ktoré pripravili členky MO Živena Žilina.

Účel: vyzdvihnúť univerzálnosť využitia kapusty v kuchyni a jej liečivých účinkov bol splnený  tým, že  ponúkané produkty veľmi chutili a stretli sa s veľkým záujmom verejnosti. Pri jednotlivých druhoch jedál boli k dispozícii aj vytlačené recepty, ktoré si návštevníci ŽKD mohli vziať so sebou.

Podujatie ŽKD bolo v predchádzajúcich ročníkoch skôr komorného rozsahu (prvý raz bolo pred Makovickým domom, o rok neskôr na nádvorí Mestského divadla a vlani za nepriaznivého počasia na Mariánskom námestí v Žiline). Tento rok – babie leto a úžasná propagácia zabezpečená mestom Žilina i Krajským kultúrnym strediskom – prilákali veľa ľudí. Všetky výrobky, aj vďaka chutnej príprave Živeniarok, boli vypredané skôr, ako bolo propagované ukončenie ŽKD (o 15:30 hod).

Možno aj sklamaní návštevníci (čo sa im z ponuky neušlo) svoje pripomienky smerovali k tomu, že v budúcnosti je žiaduce ponúkať väčšie množstvo kapustných jedál a uvítali by aj ponuku rozšíriť o napr. čerstvú strúhanú kapustu či kapustnú vodu. Na základe týchto námetov (aj veľkej návštevnosti tohto podujatia) majú členky Miestneho odboru Živena – SSŽ Žilina v pláne do budúcna zapojiť do organizácie ŽKD či už viac svojich členiek, ale aj napr. viac škôl verejného stravovania, či pestovateľov kapusty. Ďalším návrhom na zlepšenie zo strany návštevníkov bolo, aby bolo podujatie prístupné aj pracujúcim ľuďom – teda aby bolo realizované skôr v popoludňajších hodinách…

Zámer odovzdávať tradičné recepty aj mladším generáciám sme opäť naplnili tým, že do spolupráce sme pozvali aj študentov Súkromnej SOŠ spoločného stravovania v Žiline, ktorí tiež ponúkali svoje pečivo v jednom zo stánkov, pred ktorým bol umiestnený baner školy s informáciami o vyučovacích odboroch.

Krajské kultúrne stredisko Žilina okrem propagácie v médiách a printoch, zabezpečilo do kultúrneho programu účasť viacerých folklórnych súborov.

Nakoniec, i keď sprievodné podujatie – Žilinský kapustný deň – počas Primátorského dňa, bolo skoršie ukončené, myslíme si, že išlo o vydarené podujatie, ktoré by sme bez podpory z Mesta Žilina (a to či už finančnej alebo technickej)  len ťažko zvládli.