Zelenšia ulica – zdravšie životné prostredie

Číslo zmluvy: 67/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Zelenšia ulica – zdravšie životné prostredie
Dátum konania projektu: 31.10.2020
Predkladateľ: NADÁCIA POLIS ŽILINA

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zlepšenie mikroklimatických podmienok na sídliskovej ulici a tiež
zvýšenie jej estetickej hodnoty.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci projektu Zelenšia ulica –
zdravšie životné prostredie sme zabezpečili odbornú výsadbu okrasných kríkov na ul. Petzvalova 51 – 67 podľa priloženého návrhu výsadby krajinnej architektky Ing. Blanky Malej:
Prunus laurocerasus Novita 22 ks
Azalea sp. 12 ks
Hydrangea paniculata 6 ks
Hydrangea macrophylla 6 ks
Syringa vulgaris 5 ks
Spolu: 51 ks
Návrh bol odsúhlasený Odborom správy verejného priestranstva a životného prostredia.
Grant sme použili na úhradu sadbového materiálu a odbornej výsadby okrasných kríkov podľa priloženého návrhu výsadby.

Galéria:

rhdr
cof
cof
cof
cof

plan vysadby_petzvalova