Zážitky bez bariér

Cieľom projektu neziskovej organizácie BRAMASOLE so sídlom v Žiline  bolo dokázať, že k plnohodnotným a rovnocenným obyvateľom mesta Žilina patria aj ľudia s rôznym druhom a stupňom zdravotného postihnutia, ktorí by mali mať plnohodnotný prístup k novým poznatkom a vedomostiam, samozrejme s ohľadom na ich zdravotné obmedzenie. Realizáciou troch aktivít projektu sme prispeli k získaniu komplexného zážitku účastníkov projektu. Seniori a občania mesta Žilina so zdravotným postihnutím (zrakovým, telesným…)  zažili 18. septembra 2015 jeden úžasný deň s množstvom nezabudnuteľných zážitkov. Prvou zastávkou výletu bol areál Bytčianskeho zámku, na nádvorí ktorého sa účastníci dozvedeli nielen o histórii zámku, ale aj o jeho najvýznamnejšom obyvateľovi – uhorskom palatínovi Jurajovi Thurzovi.  Následne kroky skupiny smerovali do renesančného klenotu, Sobášneho paláca, ktorý dal palatín postaviť za účelom svadieb svojich potomkov. Po zaujímavom výklade pani Horváthovej, lektorky Považského múzea v Žiline, návšteve aktuálnej výstavy výrobcov ľudových hudobných nástrojov a malom občerstvení sa skupina presunula do bytčianskej synagógy, ktorú na túto príležitosť sprístupnilo OZ Biblické centrum.

Tu účastníkov výletu srdečne privítali manželia Uríkovci, ktorí  im priblížili nielen históriu tejto národnej kultúrnej pamiatky, ale aj plány na jej obnovu.  Všetci sa zhodli v  tom, že túto jedinečnú pamiatku je potrebné zachovať  a obnoviť  nielen pre súčasnú, ale aj pre budúce generácie.

Bodkou za dopoludňajším programom bol chutný obed vo vyše storočnom žilinskom hoteli v blízkosti železničnej stanice, ktorý v minulosti niesol názov Hotel Rémi. Popoludnie patrilo návšteve hradu Strečno a stredovekej dediny Paseka.  Seniori a občania so zdravotným postihnutím ocenili prehliadku stredovekej dediny so sprievodkyňou v dobovom kostýme a nazreli i do typických stredovekých obydlí pekára, rybára, či ľudovej liečiteľky, ktoré boli vybavené aj informáciami v Braillovom písme. Vyvrcholením akcie bola mini tvorivá drotárska dielňa pod vedením pani Márie Porubčanskej, počas ktorej bola  možnosť aktívne sa zapojiť do procesu výroby drôtených srdiečok. P. Porubčanská prítomných oboznámila aj s históriou drotárstva na severozápadnom Považí.

Do projektu bolo zapojených 6 dobrovoľníkov vo veku od 16 rokov. Akcia, ktorá bola zo strany účastníkov hodnotená pozitívne a prebehla v príjemnej atmosfére, sa mohla uskutočniť vďaka príspevku Mesta Žilina (v rámci grantovej schémy), ako aj jednotlivcov – p. Jozefa Juriša, poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, p. Petra Belinského a p. Branislava Jakubova.

Ing. Alena Reháková
BRAMASOLE, nezisková organizácia
147/2015 – OKŠCRMR/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13