Záhrada Arboreum 2023

Číslo zmluvy 611/2023
Názov projektu Záhrada Arboreum 2023
Dátum konania projektu od 1.1.2023
Dátum konania projektu do 31.10.2023
Predkladateľ Arboreum Garden, o. z.

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj komunitnej záhrady spojený s výsadbou novej kvitnúcej zelene a stálozelených drevín, ktoré aj v zimnom období dodajú záhrade štruktúru a zaujímavosť.
Náš projekt mal tieto 3 ciele:
1. Ponúknuť návštevníkom zaujímavosť počas všetkých ročných období (zakomponovaním stálozelených drevín, ktoré jej dodajú celoročnú štruktúru),
2. Využiť priesakovú vodu zo 4 vodomerných šiacht, kde je neželaná, na zavlažovanie záhrady počas suchého a horúceho letného obdobia pomocou nového čerpadla.
3. Ďalší rozvoj záhrady doplnením nových trvaliek a jarných cibuľovín pre ďalšiu sezónu.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V období realizácie projektu sa nám podarilo splniť všetky stanovené ciele. Všetky finančné prostriedky sme použili v zmysle podmienok grantovej dotácie a schváleného rozpočtu projektu.
Záhradu sme doplnili o výsadbu stálozelených drevín, trvaliek a jarných cibuľovín. Do ďalších rokov nám nové čerpadlo pomôže bojovať proti výzvam klimatickej krízy (suchu) a už v tejto sezóne nám poslúžilo na prečerpávanie vody do zavlažovacích nádob a zalievanie záhrady. Tento rok sme na financovanie povinnej spolúčasti okrem prostrediekov z asignácie podielov daní využili aj úspešnú verejnú zbierku v spolupráci s portálom Donio (https://www.donio.sk/pribeh/2766). Podarilo sa nám tak zapojiť širokú verejnosť. Samozrejme tento projekt nebol len o finančnom a materiálnom zabezpečení, ale aj o komunitnej podpore. Zapájanie sa dobrovoľníkov počas vyhlásených brigád, vytváranie nových vzťahov a priateľstiev, krajšieho prostredia uprostred panelákov a rozvoj biodiverzity v mestskom prostredí je skutočným úspechom tohto projektu.

Mediálne výstupy

Facebook – 05.08.2023 – Príspevok https://www.facebook.com/arboreumgarden/posts/pfbid02F6aNo1uugp9K5XKohAxfY9uttiF8u1JUpMFjws1V5X4ABbJGFrTUMwbby4bertzpl
Facebook – 29.09.2023 – Príspevok
https://www.facebook.com/arboreumgarden/posts/pfbid0T9jtyidEYJW2mEkkR1BkoUHJg4AXwz5ZPuR3kXimvSAqgePNjoQbrvWqiEdT7zyGl
Facebook – 30.09.2023 – Príspevok
https://www.facebook.com/arboreumgarden/posts/pfbid02Da1MLepgn5nAtzGGdPzGPUZcmTkTDiBJZgG31FfoWEs33mCjVeKA7DaRsrkrgwy9l
Donio.sk – 09-10/2023 – Verejná zbierka https://www.donio.sk/pribeh/2766

Galéria

Výsadba stálozelených drevín Výsadba stálozelených drevín Výsadba stálozelených drevín Výsadba stálozelených drevín Zapojenie malých aj veľkých dobrovoľníkov