Vznik parku Hruštíny pri Vodnom diele Žilina

Číslo zmluvy 123/2022
Názov projektu Vznik parku Hruštíny pri Vodnom diele Žilina
Dátum konania projektu od 1.5.2022
Dátum konania projektu do 15.11.2022
Predkladateľ ALL SERVICE, s. r. o.

Cieľom projektu bolo:
Odstránenie skládky a vyseparovanie všetkého opdpadu, vznik novej rekreačno-oddychovej zelenej zóny, komunitná a úžitková záhrada.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Odpad zo skládky bol vyzbieraný, vyseparovaný, terénne úpravy boli uskuočnené. Finančné prostriedky boli využité v zmysle plánu.

Mediálne výstupy

Žilinak – 04-10/2022 – článok

Galéria

Terénne úpravy Čistenie smetiska. Čistenie smetiska. Čistenie smetiska. Terénne úpravy.