Univerzitné športové dni 2016 – podpora masových súťaží

Pri príležitosti „Dňa študentstva“ sa na Žilinskej univerzite každoročne koná športový sviatok. Nesie názov „Univerzitné športové dni“ a záštitu nad ním prevzala pani rektorka ŽU. O organizáciu súťaží sa postarali Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, Academic Žilinská univerzita, Slovenská asociácia univerzitného športu a MŠVVaŠ SR.

Aj tohtoročné Univerzitné športové dni zahŕňali súťaže v úctyhodných dvadsiatich najrôznejších športových odvetviach: basketbal, volejbal, futsal, florbal, bedminton, squash, tenis, stolný tenis, grappling, thajský box, silová súťaž, crossfit, jumping, fitlopty, plávanie, bouldering, indoorcycling, športová streľba, golf a tanečný šport.   

Univerzitné športové súťaže v tak širokom meradle neorganizuje žiadna slovenská univerzita. Poslaním nášho pracoviska je umožniť čo najväčšiemu počtu vysokoškolákov zapojiť sa do telovýchovných a športových aktivít na našej univerzite.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA