Športový deň venovaný deťom – Mojšová Lúčka

Na základe poskytnutej grantovej  dotácie č. 108/2017 – OKŠCRMR/2017 na organizovanie Športového dňa venovaného deťom  bola finančné podpora  použitá  na prenájom nafukovacích atrakcií  a taktiež na vecné ceny  pre deti v Mojšovej Lúčke – v Žiline.

Ďakujeme za poskytnutú dotáciu.