Športovať zdravo a bezpečne

Hlavným zámerom projektu Športovať zdravo a bezpečne bolo zabezpečiť lepší technický stav atletickej dráhy pri našej škole. Už po niekoľký krát bola dráha prepožičaná na akciu Športová olympiáda dôchodcov. Práve pri takýchto akciách je potrebné zabezpečiť, aby boli podmienky vyhovujúce. Preto boli finančné prostriedky poskytnuté z dotácie využité na rekultiváciu dráhy. Prostredníctvom chemického postreku a preoraním, boli z dráhy odstránené miesta zarastajúce burinou a trávou. Po uvalcovaní plochy bol nanesený antukový povrch. Celkovou rekultiváciou bol dosiahnutý požadovaný výsledok. Zlepšením technického stavu dráhy sme znížili riziko úrazu nielen pri športovom zápolení seniorov, ale aj pri rôznych športových akciách usporadúvaných školou. Aj napriek tomu je výsledok len dočasný, pretože udržiavanie a celková starostlivosť o atletickú dráhu je finančne veľmi náročná.