Športom hľadajme zdravie a porozumenie

V priebehu roku 2018 boli zabezpečované ciele projektu podľa stanoveného plánu:

– pravidelný treningový proces v zimných mesiacoch v telocvičniach: ZŠ Martinská, ZŠ V. Javorku (Hliny V) a sporadicky aj v Hoteli Bôrik (dovolenka na ZŠ)

– v letných mesiacoch  prebiehal tréningový proces na beach ihriskách reštaurácie RMUT (bý-valé ihriská ŠK Stavbár Žilina)- 3 x týždenne

– zúčastnili sme sa na turnajoch v Martine(3.miesto), Zubrohlave(1.miesto), Kobylí (ČR), Ropi-ce(ČR) – (4.miesto),

– v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Žilina, sme usporiadali ŠPORTOVÝ DEŇ v mesiaci máj v areáli ZŠ Martinska, Vlčince 3

– v rámci prípravy mládežníckych družstiev (ZŠ Martinská) spolupracujeme v treningovom pro-cese s trenermi ( prípravné zápasy- 1 x v týždni od mája)

-účasť registrovaných členov Slovenského volejbalového zväzu na turnajoch beach volejbalu organizovaných na Slovensku ( 3. miesto v SR) a Českej republike ,

– v mesiaci jún sa členovia zúčastnili na regeneračnom pobyte v Trenčianských Tepliciach, kde sme odohrali volejbalový zápas a tréning s mládežníckym družstvom ZŠ Martinská. V rámci tohto pobytu odohrali členovia VKV-50 viacero tenisových zápasov dvojíc a štvorhry.

– usporiadali sme 13.Ročník MEDZINÁRODNÉHO VOLEJBALOVÉHO TURNAJA  SUPERVE-TERÁNCUP VETERÁNOV s finančnou podporou mesta v mesiaci september. Zúčastnili sa mužstvá : Martin(4.miesto), Ropice(ČR)(2.miesto), Zubrohlava(5.miesto), VKV-50 “A”(1.miesto), VKV-50 “B”(3.miesto)